Free

Open Space at Cardiff Central Library: Joe Dunthorne

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF10 1FL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Joe Dunthorne

Awdur Submarine, Wild Abandon a’r nofel newydd The Adulterants.

Digwyddiad Gofod Agored yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd. Llawr 3, Am ddim. Uchafswm nifer y llefydd: 35

Author of Submarine, Wild Abandon and new novel The Adulterants.

An Open Space event at Cardiff Central Library Hub. Floor 3, Free. Maximum seating: 35

https://www.penguin.co.uk/authors/joe-dunthorne/32782

---

Hoffem anfon gwybodaeth atoch dros e-bost am ddigwyddiadau llyfrgell yn y dyfodol. Rhowch wybod os hoffech dderbyn y wybodaeth ho: llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk

Petaech yn cael unrhyw broblemau wrth archebu tocynnau drwy’r safle hwn, gallwch wneud hynny drwy gysylltu â’r llyfrgell drwy llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk / 029 2078 0961.

---

We would like to send you information by email about future library events. Please let us know if you would like to receive this information: leisurelibrary@cardiff.gov.uk

If you experience any problems reserving tickets via this site, you can do so by contacting the library on leisurelibrary@cardiff.gov.uk / 029 2078 0961.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF10 1FL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved