Free

Open Space at Cardiff Central Library: Jonathan Edwards & clare e. potter

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF101FL

United Kingdom

View Map

Event description
Jonathan Edwards & clare e. potter (Poetry/Barddoniaeth)

About this Event

Mae dau fardd llwyddiannus o Dde Cymru yn dod i Hyb y Llyfrgell Ganolog wrth i ni ddathlu tair blynedd o ddigwyddiadau Gofod Agored ag awduron sy’n nodedig am eu harsylwadau empathig ar fywyd teuluol a beunyddiol.

Two award-winning South Wales poets come to Central Library Hub as we celebrate three years of Open Space events with writers noted for their insightful and empathetic observations on family and daily life.

---

Enillodd gasgliad cyntaf Jonathan Edwards, My Family and Other Superheroes (Seren, 2014), wobr barddoniaeth Costa a gwobr y People’s Choice am Lyfr y Flwyddyn yng Nghymru. Gyda’i ail gasgliad, Gen, hefyd wedi ennill gwobr y People's Choice yn ddiweddar, mae ei hiwmor a'i gynhesrwydd yn sicrhau ei fod yn un o feirdd cyfoes mwyaf poblogaidd Cymru.

Bu clare e. potter yn byw yn Ne Gogledd America am ddeg mlynedd ac mae wedi ennill gwobr John Tripp am farddoniaeth lafar a gwobr Jim Criddle am ddathlu'r iaith Gymraeg mewn Llenyddiaeth. Bydd ei hail gasgliad, A Certain Darkness yn dilyn ei chasgliad barddoniaeth gyntaf spilling histories (2006) cyn bo hir. Mae ei pherfformiadau arbennig yn werth eu gweld.

Digwyddiad Gofod Agored yn Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd. Llawr 3, Am ddim. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 5.45 ar ei ben.

 ---

Jonathan Edwards’ first collection, My Family and Other Superheroes (Seren, 2014), received the Costa Poetry Award and and the Wales Book of the Year People’s Choice Award. With his second collection, Gen, also recently a winner of the latter award, his characteristic humour & warmth have made him one of Wales’ most popular contemporary poets.

clare e. potter lived for ten years in the Deep South and has won the John Tripp Award for Spoken Poetry and the Jim Criddle prize for celebrating the Welsh language in Literature. Her first poetry collection spilling histories (2006) will shortly be followed by a subsequent collection, A Certain Darkness. Her engaging performances are not to be missed.

An Open Space event at Cardiff Central Library Hub. Floor 3, Free. Please note the event will start promptly at 5.45.

--

Hoffem anfon gwybodaeth atoch dros e-bost am ddigwyddiadau llyfrgell yn y dyfodol. Rhowch wybod os hoffech dderbyn y wybodaeth ho: llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk

Petaech yn cael unrhyw broblemau wrth archebu tocynnau drwy’r safle hwn, gallwch wneud hynny drwy gysylltu â’r llyfrgell drwy llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk / 029 2078 0961.

--

We would like to send you information by email about future library events. Please let us know if you would like to receive this information: leisurelibrary@cardiff.gov.uk

If you experience any problems reserving tickets via this site, you can do so by contacting the library on leisurelibrary@cardiff.gov.uk / 029 2078 0961.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF101FL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved