Free

Open Space at Cardiff Central Library: Katherine Stansfield & Kate Hamer

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF10 1FL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Katherine Stansfield (Falling Creatures, The Visitor)

Kate Hamer (The Doll Funeral, The Girl In The Red Coat)

Hoffi llyfrau dirgel? Dewch i gwrdd ag awduron Falling Creatures a The Doll Funeral am straeon llofruddiaeth, brad, perthynas a cholled, yn yr 1840au a’r 1980au, yn Lloegr, rhaid i ddwy ferch ifanc wneud synnwyr o’r byd o’u cwmpas wrth chwilio am atebion.

Digwyddiad Gofod Agored yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd. Llawr 3, Am ddim. Uchafswm nifer y llefydd: 35

Love mysteries? Meet the authors of Falling Creatures and The Doll Funeral for stories of murder, betrayal, kinship and loss as, in both 1840s and 1980s England, two young women must make sense of the world around them in a search for answers.

An Open Space event at Cardiff Central Library Hub. Floor 3, Free. Maximum seating: 35

--

Hoffem anfon gwybodaeth atoch dros e-bost am ddigwyddiadau llyfrgell yn y dyfodol. Rhowch wybod os hoffech dderbyn y wybodaeth ho: llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk

Petaech yn cael unrhyw broblemau wrth archebu tocynnau drwy’r safle hwn, gallwch wneud hynny drwy gysylltu â’r llyfrgell drwy llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk / 029 2078 0961.

--

We would like to send you information by email about future library events. Please let us know if you would like to receive this information: leisurelibrary@cardiff.gov.uk

If you experience any problems reserving tickets via this site, you can do so by contacting the library on leisurelibrary@cardiff.gov.uk / 029 2078 0961.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF10 1FL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved