Free

Open Space at Cardiff Central Library: Katherine Stansfield & Stephen Payne

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF101FL

United Kingdom

Event description

Description

Katherine Stansfield & Stephen Payne (Poetry / Barddoniaeth)

Ymunwch â’r beirdd Stephen Payne a Katherine Stansfield am ddarlleniad ‘pâr’ arbennig, lle bydd y beirdd yn dewis a darllen eu hoff ddarnau o waith cyhoeddedig y llall ac yn rhannu eu gwaith newydd eu hunain.

Cyhoeddwyd casgliad barddoniaeth cyntaf Katherine, Playing House gan Seren yn 2014. Mae’r ail, We Could Be Anywhere By Now ar ddod yn gynnar yn 2020. Cyhoeddwyd gwaith o’i phreswylfa yn Cornerstone, Stryd yr Eglwys gan Seren yn y pamffled All That Was Wood. Pan nad yw Katherine yn barddoni, mae’n ysgrifennu nofelau.

Cyhoeddwyd pamffled cyntaf Stephen, The Probabilities of Balance, yn 2010. Cyhoeddwyd ei gasgliad llawn cyntaf, Pattern Beyond Chance, gan HappenStance Press yn 2015 a chafodd ei gynnwys ar restr fer Llyfr y Flwyddyn Cymru. Mae’n byw ym Mhenarth ac yn Athro Systemau Dynol-Ganolog ym Mhrifysgol Caerfaddon.

--

Join poets Stephen Payne and Katherine Stansfield for a special 'twinned' reading, in which each poet selects and reads their favourite pieces from the other's published works, and shares some new work of their own.

Katherine’s first poetry collection Playing House was published by Seren in 2014, with its follow-up We Could Be Anywhere By Now due in early 2020. Work from her residency at Cornerstone, Church Street, was published by Seren as the pamphlet All That Was Wood. When Katherine isn't writing poems, she writes novels.

Stephen’s first pamphlet The Probabilities of Balance was published in 2010. His first full collection, Pattern Beyond Chance, was published by HappenStance Press in 2015 and shortlisted for Wales Book of the Year. He lives in Penarth, and is Professor of Human-Centric Systems at the University of Bath.

--

Digwyddiad Gofod Agored yn Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd. Llawr 3, Am ddim. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 5.45 ar ei ben.

An Open Space event at Cardiff Central Library Hub. Floor 3, Free. Please note the event will start promptly at 5.45.

--

Hoffem anfon gwybodaeth atoch dros e-bost am ddigwyddiadau llyfrgell yn y dyfodol. Rhowch wybod os hoffech dderbyn y wybodaeth ho: llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk

Petaech yn cael unrhyw broblemau wrth archebu tocynnau drwy’r safle hwn, gallwch wneud hynny drwy gysylltu â’r llyfrgell drwy llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk / 029 2078 0961.

--

We would like to send you information by email about future library events. Please let us know if you would like to receive this information: leisurelibrary@cardiff.gov.uk

If you experience any problems reserving tickets via this site, you can do so by contacting the library on leisurelibrary@cardiff.gov.uk / 029 2078 0961.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF101FL

United Kingdom

Save This Event

Event Saved