Free

Open Space at Cardiff Central Library: Rhiannon Hooson, Emily Blewitt & Fra...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF10 1FL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Barddoniaeth / Poetry

gyda / with...

Rhiannon Hooson - The Other City

Emily Blewit - This Is Not A Rescue

Fran Murphy


Digwyddiad Gofod Agored yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd. Llawr 3, Am ddim. Uchafswm nifer y llefydd: 35

An Open Space event at Cardiff Central Library Hub. Floor 3, Free. Maximum seating: 35

--

Hoffem anfon gwybodaeth atoch dros e-bost am ddigwyddiadau llyfrgell yn y dyfodol. Rhowch wybod os hoffech dderbyn y wybodaeth ho: llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk

Petaech yn cael unrhyw broblemau wrth archebu tocynnau drwy’r safle hwn, gallwch wneud hynny drwy gysylltu â’r llyfrgell drwy llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk / 029 2078 0961.

--

We would like to send you information by email about future library events. Please let us know if you would like to receive this information: leisurelibrary@cardiff.gov.uk

If you experience any problems reserving tickets via this site, you can do so by contacting the library on leisurelibrary@cardiff.gov.uk / 029 2078 0961.


Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF10 1FL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved