Free

Open Space, Cardiff Central Library: Local History with Anne James, Rosemar...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF10 1FL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Hanes Lleol / Local History

gyda / with

Anne James, Rosemary Chaloner & Ritchie Wood

Anne James - Remarkable Rhiwbinans

Rosemary Chaloner – The Balloon Girl

Ritchie Wood - Miners at War


Digwyddiad Gofod Agored yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd. Llawr 3, Am ddim. Uchafswm nifer y llefydd: 35

An Open Space event at Cardiff Central Library Hub. Floor 3, Free. Maximum seating: 35

--

Hoffem anfon gwybodaeth atoch dros e-bost am ddigwyddiadau llyfrgell yn y dyfodol. Rhowch wybod os hoffech dderbyn y wybodaeth ho: llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk

Petaech yn cael unrhyw broblemau wrth archebu tocynnau drwy’r safle hwn, gallwch wneud hynny drwy gysylltu â’r llyfrgell drwy llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk / 029 2078 0961.

We would like to send you information by email about future library events. Please let us know if you would like to receive this information: leisurelibrary@cardiff.gov.uk

If you experience any problems reserving tickets via this site, you can do so by contacting the library on leisurelibrary@cardiff.gov.uk / 029 2078 0961.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF10 1FL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved