Free

Open Space: Richard Aronowitz - An American Decade

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF10 2EP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Fe fydd Richard Aronowitz yn siarad am ei lyfr diweddaraf An American Decade a 'i gysylltiadau gyda 'i hanes teuluol. Bydd Hefyd yn trafod ei waith fel heliwr eitemau gwaharddedig natsiaidd in nhy arwerthu Sotheby's.

Richard Aronowitz will be talking about his latest novel An American Decade and its links to his own family history as well as his work as a Nazi loot-hunter at auction house Sotheby's.


Hoffem anfon gwybodaeth atoch dros e-bost am ddigwyddiadau llyfrgell yn y dyfodol. Rhowch wybod os hoffech dderbyn y wybodaeth ho: llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk

Petaech yn cael unrhyw broblemau wrth archebu tocynnau drwy’r safle hwn, gallwch wneud hynny drwy gysylltu â’r llyfrgell drwy llyfrgellhamdden@caerdydd.gov.uk / 029 2078 0961.

We would like to send you information by email about future library events. Please let us know if you would like to receive this information: leisurelibrary@cardiff.gov.uk

If you experience any problems reserving tickets via this site, you can do so by contacting the library on leisurelibrary@cardiff.gov.uk / 029 2078 0961.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff Central Library

The Hayes

Cardiff

CF10 2EP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved