Free

OPENING NIGHT: Landscape & (Re)Settlement / Cruth-tìre & (Ath)Tuineachadh

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

New Glasgow Society

1307 Argyle Street

Glasgow

G3 8TL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

OPENING EVENING DISCUSSION:
Thu 14 June 6:30pm - 9:00pm

EXHIBITION:
14-15 June 2018
Daily 12 - 6pm
New Glasgow Society
1307 Argyle Street, Glasgow G3 8TL

Wild land or our land: Can a landscape scattered with the remains of thousands of years of human habitation and cultivation be considered ‘wild’; and how might its successful resettlement be realised?

“The round-back cottages clung to the earth like long animals whose folded heads were always to the mountain. Lying thus to the slopes they were part of the rhythm of the land itself...There were little herds of these cottages at long intervals, and every now and then a cottage by itself like a wandered beast...”
Neil Gunn (Butcher’s Broom)

In Scotland, scatterings of small informally planned townships, perhaps best described by the Gaelic word ‘clachan’, once supported vibrant communities with a rich heritage and culture across much of the mountainous highlands. However this now sparsely populated landscape has become commonly regarded as a romanticised ‘wilderness’. By studying the clachan as a typology, might its characteristics be reinterpreted in order to inform and legitimise future resettlement?

----------------------------------------------------------------------

Tìr fhiadhaich no tìr againne: An urrainn do chruth-tìre air a sgapadh le cnàmhlaich chòmhnaidh agus àiteachaidh thar mhìltean de bhliadhnaichean a bhith ga bheachdachadh ‘fiadhaich’; agus ciamar a dh’fhaodadh a ath-thuineachadh soirbheachail thighinn gu buil?

“The round-back cottages clung to the earth like long animals whose folded heads were always to the mountain. Lying thus to the slopes they were part of the rhythm of the land itself...There were little herds of these cottages at long intervals, and every now and then a cottage by itself like a wandered beast...”
Neil Gunn (Butcher’s Broom)

Ann an Alba, tha crathlaichean bailtean beaga neo-fhoirmeil, ma dh'fhaoidte as fhearr air am mìneachadh leis an fhacal Gàidhlig ‘clachain’, a bheathaich coimhearsnachdan smiorail le beartas dualchais is cultair thairis air a’ mhòr chuid den Ghàidhealtachd bheanntach. Gidheadh tha an cruth-tìre seo, a-nis beag-shluaghach, air a mheasadh am bitheantas mar fhàsach romansach. Le bhith a’ sgrùdadh a’ chlachain mar gnè-eòlas, am faod a fheartan a bhith air an ath-bhreithneachadh gus comhairleachadh agus dèanamh dligheil ath-thuineachadh san àm ri teachd?

Share with friends

Date and Time

Location

New Glasgow Society

1307 Argyle Street

Glasgow

G3 8TL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved