Free

Opportunity China’s Teach China Graduate Programme / Rhaglen i Raddedigion...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Main Arts G1

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


Hoffech chi dreulio blwyddyn yn gweithio yn un o'r gwledydd mwyaf cyffrous, byrlymus a deinamig yn y byd? Ni waeth pa bwnc yr ydych yn ei astudio na pha brofiad sydd gennych, gallech chi fod ar eich ffordd i ddysgu yn Tsieina ar ôl i chi raddio'r haf hwn! Bydd y cyflwyniad yn edrych ar fanteision cyflogadwyedd byw a gweithio fel athro/athrawes yn Tsieina, yn ogystal â rhoi golwg ar hanes a diwylliant un o wledydd pwysicaf a mwyaf deinamig y byd.

Would you like to spend a year working in one of the most exciting, fast paced and dynamic countries in the world? No matter what subject you're studying or experience you have, you could be on your way to teach in China after you graduate this summer! The presentation will look at the employability benefits of living and working as a teacher in China, as well as offering an insight into the history and culture of one of the world's most important and dynamic countries.

Share with friends

Date and Time

Location

Main Arts G1

View Map

Save This Event

Event Saved