Free

O'r hafod i'r hendre: The ups and downs of rural ageing

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Aberystwyth Arts Centre

Aberystwyth University

Penglais Campus

Aberystwyth

SY23 3DE

United Kingdom

View Map

Event description
Identifying challenges and solutions to ageing in rural Wales

About this Event

The conference aims to bring together leading academic scientists, researchers, practitioners, policy makers and the public to exchange and share experiences of challenges and solutions to growing older in rural areas. We will present some of our latest research results. Delegates will have the opportunity to shape the direction of our future research (2020-2025) in light of practical needs and prospective cooperation and collaboration to address the health and social care needs of older people living in rural areas of Wales.

Every person […] should have the opportunity to live a long and healthy life. […] Healthy Ageing is about creating the environments and opportunities that enable people to be and do what they value throughout their lives. (World Health Organisation, 2019)

'O'r hafod i'r hendre' is the old Welsh rural farming custom of moving from a summer, upland pasture (hafod) to the winter homestead (hendre - but literally, 'old town'). The title reflects the conference focus on identifying challenges and solutions to ageing in rural Wales touching upon mobility, home, seasonal challenge/fuel poverty and the geographies of rural Wales. The title was selected by Aelwyn Williams a PhD student in the Centre for Innovative Ageing

Draft Agenda (tbc)

09.30 - Arrival and Registration

10.00 - The Wales Centre for Ageing and Dementia Research (CADR) - Associate Professor Charles Musselwhite & Professor Andrea Tales, CADR Co-Directors, Swansea University

10.15 - Rural Health Collaborative -Anna Prytherch, Rural Health and Care Wales

10.30 - Growing older with a dementia in rural Wales - Professor Gill Windle, CADR Associate Director, Bangor University

10.45 - Public Involvement and Engagement Activities of a rural community in India - Carol Maddock, CADR Research Assistant, Swansea University

11.00- Light refreshment break

11.15- Workshops

a) Transport

b) Ageism & Discrimination

c) Fuel Poverty

d) Recruiting people to studies

12.25- Photographic archive of the Raissa Page Collection - David Johnston-Smith, Richard Burton Archive at Swansea University

12.40- "In it together" – Connecting people living with dementia in rural Wales Anna Story & Dr Catrin Hedd Jones, CADR Bangor University

12.55- What matters most to you - Q&A session chaired by Beti George,Broadcaster and Dementia Advocate

13.15- Lunch & Networking

14.15- End

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nod y gynhadledd yw dod â gwyddonwyr academaidd blaenllaw, ymchwilwyr, ymarferwyr, llunwyr polisi a'r cyhoedd ynghyd i gyfnewid a rhannu profiadau o heriau ac atebion i heneiddio mewn ardaloedd gwledig. Cyflwynwn beth o'n hymchwil ddiweddaraf a bydd cyfle i gynrychiolwyr lunio cyfeiriad ein hymchwil yn y dyfodol (2020-2025) yng ngoleuni anghenion ymarferol a chydweithrediad arfaethedig i fynd i'r afael ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol pobl hŷn sy'n byw mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru.

Every person […] should have the opportunity to live a long and healthy life. […] Healthy Ageing is about creating the environments and opportunities that enable people to be and do what they value throughout their lives. (World Health Organisation, 2019)

'O'r hafod i'r hendre' yw'r hen arfer ffermio gwledig yng Nghymru o symud o borfa haf, ucheldirol (hafod) i gartref y gaeaf (hendre - ond yn llythrennol, 'hen dref'). Adlewyrcha’r teitl ffocws y gynhadledd ar adnabod heriau ac atebion i heneiddio yng nghefn gwlad Cymru gan gyffwrdd â symudedd, cartref, her dymhorol / tlodi tanwydd a daearyddiaeth cefn gwlad Cymru. Agenda: Ffurfiwyd y teitl gan Aelwyn Williams, myfyriwr PhD yn y Ganolfan am Heneiddio Arloesol

Agenda (i’w gadarnhau)

09.30 - Cyrraedd a Chofrestru

10.00 - Trosolwg CADR- Yr Athro Cysylltiol Musselwhite & Yr Athro Andrea Tales,

10.15 - Ymchwil Iechyd Cydweithredol - Anna Prytherch, Rural Health and Care Wales

10.30 – Heneiddio gyda dementia yng nghefn gwlad Cymru – Yr Athro Gill Windle

10.45 – Ymglymiad y Cyhoedd a Gweithgareddau Ymrwymedig yn y gymuned wledig yn India - Carol Maddock

11.00 – Egwyl lluniaeth ysgafn

11.15 – Gweithdai (teitlau i’w cadarnhau) a) Trafnidiaeth b) Oedraniaeth & Gwahaniaethu c) Tlodi Tanwydd d) Recriwtio Astudiaethau

12.25 – archif ffotograffig o gasgliad Raissa Page - David Johnston-Smith

12.40 - "Gyda’n Gilydd" - Cysylltu pobl sy'n byw gyda dementia yng nghefn gwlad Cymru -Anna Story & Dr Catrin Hedd Jones

12.55 – Beth sydd yn bwysicaf i chi? – Sesiwn Q&A, o dan gadeiryddiaeth, Beti George, Darlledwr ac Eiriolwr Dementia

13.15 - Cinio & Rhwydweithio

14.15 - Diwedd

Share with friends

Date and Time

Location

Aberystwyth Arts Centre

Aberystwyth University

Penglais Campus

Aberystwyth

SY23 3DE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved