£120

Oriel Myrddin Art School// Ysgol Celf: Drawing Still Life with Steve Wilson

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
A 5 week long drawing course with Steve Wilson - learn and develop skills in the original Carmarthen school of Art.

About this Event

Join artist Steve Wilson for Oriel Myrddin’s Art School.

Thursday 27 Feb, 5 March, 12 March, 19 March, 26 March.

10:30am – 3pm

The Carmarthen School of Art opened in 1892, attended by world renowned artists such as James Dickson-Innes, the building now houses Oriel Myrddin Gallery and we invite you to join us as we revive its Art School heritage for this 5-week long course.

Steve will focus on the tradition of still life, how to plan and organise an image with initial sketches and develop your composition. There will be tutorials using different materials and exploration of line, tone and mark making, as well as lively discussion about historical context to direct and inspire your own work.

All levels welcome. Learn and develop skills in a relaxed and supportive atmosphere.

£120 for 5 sessions

Numbers limited, booking essential.

Materials provided but feel free to bring your own.

//

Ymunwch â'r artist Steve Wilson ar gyfer Ysgol Gelf Oriel Myrddin.

Dydd Iau 27 Chwefror, 5 Mawrth, 12 Mawrth, 19 Mawrth, 26 Mawrth.

10:30am – 3pm

Agorwyd Ysgol Gelf Caerfyrddin ym 1892 ac fe'u mynychwyd gan artistiaid byd-enwog megis James Dickson-Innes. Mae'r adeilad bellach yn gartref i Oriel Myrddin a hoffwn eich gwahodd i ymuno â ni wrth i ni adfer treftadaeth yr Ysgol Gelf ar y cwrs hwn sy'n para am 5 wythnos.

Bydd Steve yn canolbwyntio ar draddodiad bywyd llonydd, sut i gynllunio a threfnu delwedd gyda brasluniau cychwynnol a sut i ddatblygu eich cyfansoddiad. Cynhelir tiwtorialau gan ddefnyddio defnyddiau gwahanol ac archwilio llinellau, arlliwiau a gwneud marciau yn ogystal â thrafodaeth fywiog am gyd-destun hanesyddol i ysbrydoli eich gwaith eich hun a rhoi cyfeiriad iddo.

Mae croeso i bawb o bob lefel. Cyfle i ddysgu a datblygu sgiliau mewn awyrgylch hamddenol a chefnogol.

£120 am 5 sesiwn

Hyn a hyn o leoedd sydd ar gael, mae'n rhaid archebu lle.

Darperir deunyddiau ond mae croeso i chi ddod â rhai eich hun.

Share with friends

Date and Time

Location

Oriel Myrddin Gallery

Church Street

Carmarthen

SA31 1LH

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved