Free

Multiple Dates

Oriel Science City Centre Venue

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event
Location

Location

Oriel Science

21-22 Castle Street

Swansea

SA1 5AE

United Kingdom

View Map

Event description
Oriel Science City Centre Venue

About this event

We’re pleased to announce that we will be back with a new exhibition venue in the heart of Swansea city centre and will open on Saturday the 22nd of May from 10am to 4pm!

This new venue will build on the success of Oriel Science’s pop-up venue on Princess Way which welcomed almost 16,000 visitors and over a thousand children during its 100 opening days in 2016-17.

Entry to the venue in Castle Street (a minute’s walk from Castle Square) is free and will feature two exhibitions entitled ‘Movement and Motion’ and ‘Swansea University’s Response to Covid-19’.

As a result of the pandemic, visiting us is going to be a bit different than we first thought. Your safety is our top priority so that’s why we’ve put in place several Covid-19 safety measures throughout our venue.

All we ask of you when you visit us is:

  • Wear a face covering. If you’re exempt, evidence will be required on entry
  • Sanitise your hands on entry (sanitiser is provided!)
  • Adhere to social distancing and follow our one way system

We cannot wait to welcome you all to our exhibition which showcases the research done at Swansea University.

The Oriel Science Team

______________________________________________________________________________________________________

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi y byddwn ni’n dychwelyd gyda lleoliad arddangos newydd yng nghanol dinas Abertawe a fydd yn agor ddydd Sadwrn yr 22ain o Fai rhwng 10am a 4pm!

Bydd y lleoliad newydd hwn yn adeiladu ar lwyddiant lleoliad naidlen Oriel Science ar Ffordd y Dywysoges a groesawodd bron i 16,000 o ymwelwyr a dros fil o blant yn ystod ei 100 diwrnod agoriadol yn 2016-17.

Mae mynediad i’r lleoliad yn Stryd y Castell (un munud o gerdded o Sgwâr y Castell) yn rhad a bydd yn cynnwys dwy arddangosfa o’r enw ‘Symud a Symudedd’ ac ‘Ymateb Prifysgol Abertawe i Covid-19’.

Y cyfan yr ydyn ni’n ei ofyn gennych chi pan fyddwch chi’n ymweld â ni yw’r canlynol:

  • Gwisgwch orchudd wyneb. Os ydych chi wedi'ch eithrio, bydd angen tystiolaeth o hyn wrth ichi fynd i mewn
  • Diheintiwch eich dwylo wrth ichi fynd i mewn (bydd offer yno ichi wneud hyn!)
  • Cydymffurfiwch â phellter cymdeithasol a dilynwch ein system unffordd

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu chi i gyd i'n harddangosfa a fydd yn cyflwyno ymchwil sydd wedi’i gwneud ym Mhrifysgol Abertawe.

Tîm Oriel Science

_____________________________________________________________________________________________________

Facebook

Instagram

Twitter

Share with friends

Location

Oriel Science

21-22 Castle Street

Swansea

SA1 5AE

United Kingdom

View Map

Organiser Oriel Science

Organiser of Oriel Science City Centre Venue

Save This Event

Event Saved