Free

Orsedd Gyngor - Advice Hot Seat (Social Business Wales)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Event description
Cyngor gan Busnes Cymdeithasol Cymru - dewch i holi! - Advice from Social Business Wales - come and ask!

About this Event

Bydd Busnes Cymdeithasol Cymru ar yr Orsedd i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am fod yn fusnes cymdeithasol.

Nid oes angen tocyn i'r digwyddiad yma, medrwch picied draw unrhyw bryd i gael sgwrs.

Os ydych eisiau gwneud yn siŵr eich bod yn cael amser, croeso i chi e-bostio post@hwbmenter.cymru i ofyn am amser penodol.

Am fwy o wybodaeth dilynwch y ddolen yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/assistance-for-new-social-businesses-1-2-1-support-session-in-conwy-tickets-86317220129?aff=ebdssbdestsearch

*****************************************************

Social Business Wales will be in the Hot Seat to answer any questions you may have regarding becoming a social business.

You don't need a ticket for this event, you're welcome to drop in any time.

If you do want to secure a particular time slot, you're welcome to e-mail post@hwbmenter.wales.

For more information follow this link: https://www.eventbrite.co.uk/e/assistance-for-new-social-businesses-1-2-1-support-session-in-conwy-tickets-86317220129?aff=ebdssbdestsearch

_____________________________________________________________________________________________

Ariennir yr Hwb Menter gyda Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub is funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved