Free

Orsedd Gyngor (Banc Datblygu) - Advice Hot Seat (Development Bank)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Event description
Cyngor cyllido gan Banc Datblygu Cymru - dewch i holi! - Financing advice from Development Bank of Wales - come and ask!

About this Event

Bydd Banc Datblygu Cymru ar yr Orsedd i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglŷn â cyllido.

Nid oes angen tocyn i'r digwyddiad yma, medrwch picied draw unrhyw bryd i gael sgwrs.

Os ydych eisiau gwneud yn siŵr eich bod yn cael amser, croeso i chi e-bostio post@hwbmenter.cymru i ofyn am amser penodol.

*****************************************************

The Development Bank of Wales will be in the Hot Seat to answer any questions regarding financing.

You don't need a ticket for this event, you're welcome to drop in any time.

If you do want to secure a particular time slot, you're welcome to e-mail post@hwbmenter.wales.

_____________________________________________________________________________________________

Ariennir yr Hwb Menter gyda Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

The Enterprise Hub is funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Fusnes Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved