Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Outdoor North Wales Forum - Fforwm Awyr Agored Gogledd Cymru 2017

Snowdonia-Active

Tuesday, 28 March 2017 from 09:15 to 16:30 (BST)

Outdoor North Wales Forum - Fforwm Awyr Agored Gogledd...

Ticket Information

Type End Quantity
Outdoor North Wales Forum - Fforwm Awyr Agored Gogledd Cymru 2017 3d 16h 8m Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Outdoor North Wales Forum - Fforwm Awyr Agored Gogledd Cymru 2017

Event Details

The outdoor offer in North Wales is an intrinsic component of the overall visitor offer. The industry in North Wales got behind the 2016 Year of Adventure with enthusiasm, celebrating the unique variety of outdoor activities on offer in the region.  We are officially a world class destination, endorsed by Lonely Planet listing North Wales as the 4th top destination to visit in the world - WOW!

As tickets are flying we are excited to confirm the line up for this years forum.

Laura Lindsay, Director of Global Communications, Lonely Planet will reflect on how the outdoor sector in North Wales can capitalise on our top ten listing.

Anke Winchenbach from New Economics Foundation Consulting will inspire ideas on responsible tourism bringing incite from the Blue New Deal, a coastal conservation and tourism initiative.

James McHaffie, renowned climber and British Mountaineering Council Youth & Partnerships officer will talk about ways to engage young people in adventure sports & careers.

Debate: Some of the leading figures in outdoor tourism musing over how the wider outdoor recreation industry can make the most of current spotlight on North Wales in the wake of the Year of Adventure.

After a locally sourced, Welsh lunch, we’ll break out into workshops including:
How businesses can support safety in the outdoors
An outdoor workshop, Original Outdoors an introduction to bushcraft and natural navigation
Legendary business, Visit WalesTo close the forum Snowdonia Gin will be sharing their story of foraging juniper in the Welsh hills and turning it into an award winning product. Tastings available!


Book early to avoid disappointment, the forum is always fully booked.

 

 


 

 

Bydd Fforwm Awyr Agored Gogledd Cymru 2017 yn chwedlonol!

 

Mae arlwy awyr agored Gogledd Cymru yn elfen hanfodol o’i harlwy cyffredinol i ymwelwyr. Fe wnaeth y diwydiant yng Ngogledd Cymru groesawu 2016 Blwyddyn Antur yn frwdfrydig, a dathlu’r amrywiaeth unigryw o weithgareddau awyr agored sydd ar gael yn y rhanbarth. Mae hi’n gyrchfan heb ei hail, ac mae hynny’n swyddogol; yn ôl Lonely Planet, mae Gogledd Cymru yn bedwaredd o blith cyrchfannau gorau’r byd i ymweld â hwy – WAW!

Mae’r tocynnau yn hedfan, felly rydym wrth ein bodd yn cael cadarnhau arlwy’r fforwm eleni.

Bydd Laura Lindsay, Cyfarwyddwr Cyfathrebu Byd-eang Lonely Planet, yn cnoi cil ynghylch sut gall sector awyr agored Gogledd Cymru elwa o gael ein cynnwys yn y deg uchaf.

Bydd Anke Winchenbach o New Economics Foundation Consulting yn ysbrydoli syniadau ynghylch twristiaeth gyfrifol ac yn cynnig ysbrydolieth o’r Fargen Newydd Las, menter cadwraeth a thwristiaeth arfordirol..

Bydd James McHaffie, dringwr adnabyddus a swyddog Ieuenctid a Phartneriaethau Cyngor Mynydd Prydain yn siarad am ddulliau o ennyn diddordeb pobl ifanc mewn chwaraeon antur a gyrfaoedd yn y maes.

Trafodaeth: Bydd rhai o’r wynebau mwyaf blaenllaw ym maes twristiaeth awyr agored yn ystyried sut gall y diwydiant hamdden awyr agored ehangach wneud y gorau o’r sylw presennol ar Ogledd Cymru yn sgil Blwyddyn Antur.

Ar ôl cinio Cymreig yn cynnwys cynhyrchion wedi’u cyrchu’n lleol, byddwn yn rhannu’n weithdai, yn cynnwys:
Sut gall busnesau gynnal diogelwch yn yr awyr agored
Weithdy awyr agored, Original Outdoors, cyflwyniad i goedwriaeth a llywio naturiol
Sut i wneud eich busnes yn chwedlonol, Croeso CymruI gloi’r fforwm, bydd Snowdonia Gin yn adrodd eu hanes yn hel meryw ym mryniau Cymru a’u troi yn gynnyrch arobryn. Bydd cyfle i’w brofi!

Archebwch le yn gynnar i osgoi siomedigaeth; bydd y fforwm bob amser yn llawn.


 

Do you have questions about Outdoor North Wales Forum - Fforwm Awyr Agored Gogledd Cymru 2017? Contact Snowdonia-Active

Save This Event

Event Saved

When & Where


Glasdir Business & Conference Centre

LL26 0DF Plas yn Dre
United Kingdom

Tuesday, 28 March 2017 from 09:15 to 16:30 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

Snowdonia-Active

Snowdonia-Active is a social enterprise and creative consultancy. Established in 2001 with the aims of supporting and developing the outdoor sector in north west Wales. Snowdonia-Active is now at the forefront of strategic and sustainable development of the outdoor sector across Wales, achieving positive change and recognition for the sector at a national level.

  Contact the Organiser
Outdoor North Wales Forum - Fforwm Awyr Agored Gogledd Cymru 2017
Things to do in Plas Yn Dre Networking Travel & Outdoor

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.