Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Pabiau: Sesiwn Hyfforddi Mewn Swydd / Poppies: Teachers CPD Training

WCIA in the Marble Hall, Temple of Peace

Friday, 4 November 2016 from 13:00 to 17:00 (GMT)

Pabiau: Sesiwn Hyfforddi Mewn Swydd / Poppies:...

Ticket Information

Type End Quantity
1 ticket per school (for up to 2 teachers) Ended Free  

Share Pabiau: Sesiwn Hyfforddi Mewn Swydd / Poppies: Teachers CPD Training

Event Details

Poppies: Weeping Window in Caernarfon - Teachers CPD Training

4 November 1 - 5 pm

Location: Caernarfon (Celtic Royal Hotel)

 

To mark the Poppies tour and the centenary of WW1, Wales for Peace with 14-18 NOW and Cadw have devised an exciting learning programme for KS2 - 3 English / Welsh Literacy, Art and History teachers.  We invite KS2-3 teachers to participate in a FREE CPD and bespoke guided tour of the Poppies. This 'twilight session' will provide:

  • ·      Classroom strategies using the sculpture for promoting pupil talk
  • ·      Literacy focussed activity to generate rich writing outcomes for English and Welsh audiences.
  • ·      Practical lesson plans for using the sculptures as a platform to explore WW1 and local history units
  • ·      A take away teacher's pack with a raft of lesson plans across KS2-3, bilingual and adapted for the Welsh curriculum, as well as opportunities for linked school visits.

Register here. For more information: poppies@wcia.org.uk  tel: 01286 672626 

 


 

Pabïau: Y Ffenestr Wylofus yng Nghaernarfon - Sesiwn Hyfforddi Mewn Swydd 

4 Tachwedd 1yp – 5yp

Lleoliad: Caernarfon (Celtic Royal Hotel)

 

I gyd-fynd â thaith y Pabïau a chanmlwyddiant y Rhyfel Mawr, mae Cymru dros Heddwch gyda 14-18 NOW a Chadw wedi creu rhaglen ddysgu gyffrous ar gyfer athrawon CA2 – 3 Cymraeg / Saesneg, Llythrennedd, Celf a Hanes.  Estynnwn wahoddiad i athrawon CA2-3 i gymryd rhan mewn Sesiwn Hyfforddi mewn Swydd YN RHAD AC AM DDIM a thaith dywysedig. 

Bydd y sesiwn hyfforddi yn darparu:

 

·      Strategaethau dosbarth gan ddefnyddio’r gerfluniaeth i hyrwyddo trafodaeth

·      Gweithgareddau sydd yn ffocysu ar lythrennedd er mwyn annog disgyblion i gynhyrchu darnau o waith creadigol yn y Gymraeg a’r Saesneg

·      Cynlluniau gwersi ymarferol ar gyfer defnyddio’r gerfluniau yn sail i archwilio’r Rhyfel Mawr a hanesion lleol

·      Pecyn i athrawon gydag amrywiaeth o gynlluniau gwersi dwyieithog ac wedi’u haddasu i’r Cwricwlwm Cymreig dros CA2-3, yn ogystal â chyfleoedd yn gysylltiedig ag ymweliadau gan ysgolion.

 

Cofrestrwch yma. Am fwy o wybodaeth e-bostiwch poppies@wcia.org.uk neu ffoniwch 01286 672626 

Do you have questions about Pabiau: Sesiwn Hyfforddi Mewn Swydd / Poppies: Teachers CPD Training? Contact WCIA in the Marble Hall, Temple of Peace

Save This Event

Event Saved

When & Where


Celtic Royal Hotel
Bangor Street
LL55 1AY Caernarfon
United Kingdom

Friday, 4 November 2016 from 13:00 to 17:00 (GMT)


  Add to my calendar
Pabiau: Sesiwn Hyfforddi Mewn Swydd / Poppies: Teachers CPD Training
Things to do in Caernarfon Conference Family & Education

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.