Sold Out

Painting workshop with Catrin Llwyd Evans - Criw Celf Portfolio  | Gweithd...

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for registering for this course - we will be in touch with information soon. If you have any queries please contact tom@artsactive.org.uk

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llanover Hall Arts Centre

25 Romilly Road

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for registering for this course - we will be in touch with information soon. If you have any queries please contact tom@artsactive.org.uk
Event description

Description

Criw Celf Portfolio

*Participants must attend both sessions (Sat 25 & Sun 26 Nov)

A series of intensive weekend studio courses offered to participants who may sign

up to one per term.


Who: Years 10 & 11


What: Painting workshop with Catrin Llwyd Evans


The workshop will focus on the processes of painting to encourage students to start to develop their artistic direction and creative vision. We will be sketching with watercolours and creating a painting with acrylics on canvas supporting students to use their skills expressively.


When:

Saturday 25 November 11am - 2pm


Sunday 26 November 11am - 2pm


Where: Llanover Hall, 25 Romilly Rd, Cardiff CF5 1FH


Portffolio Criw Celf

Cyfres o gyrsiau stiwdio penwythnos trylwyr a gynigir i gyfranogwyr gaiff ymgofrestru am un tymor.


Pwy: Blynyddoedd 10 & 11


Beth: Gweithdy peintio gyda Catrin Llwyd Evans


Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar brosesau peintio i annog myfyrwyr i ddechrau datblygu eu cyfeiriad artistig a’u gweledigaeth greadigol. Byddwn yn braslunio gyda dyfrlliw ac yn creu llun gydag acrylig ar gynfas i gefnogi myfyrwyr i ddefnyddio’u sgiliau’n fynegol.


Pryd:

Sadwrn 25 Tachwedd 11am - 2pm


Sul 26 Tachwedd 11am - 2pm


Ymhle: Neuadd Llanofer, 25 Heol Romilly, Caerdydd CF5 1FH

Share with friends

Date and Time

Location

Llanover Hall Arts Centre

25 Romilly Road

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved