Free

Paned â Niven Govinden

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Cyfweliad rhithiol â Niven Govinden. | Digital interview with Niven Govinden.

About this Event

Cynhaliwyd trafodaeth gan ymgyrchydd hawliau HIV/AIDS a LHDTC+ a chyflwynydd Rahim El Habachi gyda nofelydd Niven Govinden am ei lyfr diwetharaf, Diary of a Film.

----------------------

LGBTQ+ HIV/AIDS rights activist and YouTube show presenter Rahim El Habachi hosts an Interview with novelist Niven Govinden about his latest release, Diary of a Film.


		Paned â Niven Govinden image

Cyfres Paned â...

Dros y gwanwyn, bydd Paned o Gê yn rhedeg cyfres o gyfweliadau rhithiol (ar Zoom) gyda nifer o ysgrifenwyr arloesol LHDTC+.

Archebwch docyn yma a chaiff y linc am y digwyddiad ei ebostio i chi tuag awr cyn iddo gychwyn. Er na fydd cost i fynychu unrhyw un o’r digwyddiadau, i sicrhau maent mor hygyrch â phosib, gwerthfawrogwn unrhyw roddion ariannol phosib i helpu ni talu'r cyfranwyr.

I ddechrau'r drafodaeth, bu'r cyfwelydd yn holi'r gwestai, ond medrai'r gynulleidfa gyrru cwestiynau i ni trwy gydol y cyfweliad i gael ei ofyn yn rhan olaf o'r awr.

Cynhaliwyd pob cyfweliad yn Saesneg. Am bob digwyddiad, bydd dehonglwyd iaith arwyddion (BSL) ar gael.

Bwriadwn recordio pob sgwrs a lanlwytho nhw i AMAN.cymru a gobeithiwn i’w ddatblygu i mewn i bodlediad yn y dyfodol.

A Paned with... Series

Throughout the spring, Paned o Gê will be hosting A Paned with... (translation: a cuppa with...) series of digital interviews, via Zoom, with a number of renowned LGBTQ+ writers.

Register here and a link will be sent to your email address shortly before the event begins! Though the tickets are free, to ensure they are as accessible as possible! However, if they can, patrons are welcome to donate some money to help cover the costs.

For the first segment of the event, an interviewer will question the guest about their latest release. However, the audience will be invited to submit their questions throughout for the Q&A section that will take place towards the end of the interview.

The interviews will be hosted in English. Each one will also include a BSL interpreter.

The interviews will be recorded and uploaded to AMAN.cymru and possibly even developed into a podcast in the future.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved