PAPYRUS Prevention of Young Suicide - HOPEWALK 2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hastings House

Fitzalan Place

Cardiff

CF24 0BL

United Kingdom

View Map

Event description
A walk around Cardiff city centre to raise awareness of young suicide prevention - starting the conversation to #SmashTheStigma

About this Event

The focus for World Mental Health Day this year is Suicide Prevention and PAPYRUS Prevention of Young Suicide will be marking this day with a HOPEWALK in Cardiff.

When:

Thursday 10th October at 4.30pm

Where:

PAPYRUS Cardiff Office

Hastings House

CF24 0BL

Meeting at 4.30pm at our new office in Cardiff, we aim to commence our HOPEWALK at 5pm. We are inviting PAPYRUS supporters from across Wales to gather for a walk along Queen Street and St Mary’s Street with a short pause at Hope Street. Then, we will return to Hastings House for light refreshments and a chance to share our future plans for Wales with you.

The work we are doing has increased significantly and we are excited to share with you how we are making communities across Wales suicide-safer and how you can play you part in suicide prevention.

We would be delighted if you could join us for our HOPEWALK and mark World Mental Health Day 2019.

Please bring your family and friends along with you! The more the merrier!

We look forward to welcoming you to our new offices and for a successful and inspiring HOPEWALK.

*****************************************************************************************************************

Ein Ffocws ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd eleni yw Atal Hunanladdiad a bydd PAPYRUS – Atal Hunanladdiad Pobl Ifanc yn nodi’r diwrnod hwn gyda HOPEWALK yng Nghaerdydd.

Pryd ?

Ddydd Iau 10fed Hydref

Ble ?

Swyddfa Caerdydd PAPYRUS

Tŷ Hastings

CF24 0BL

Cwrdd am 4.30 p.m. i ddechrau am 5pm o swyddfa newydd PAPYRUS yng Nghaerdydd. Gwahoddwn chefnogwyr PAPYRUS o bob rhan o Gymru i ymgynnull am daith gerdded ar hyd Heol y Frenhines , Heol Eglwys Fair, yna oedi yn Stryd Gobaith cyn dychwelyd i swyddfa PAPYRUS lle darperir lluniaeth ysgafn, a chyfle i drafod ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol yng Nghymru gyda’r tîm a leolir yma.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i waith PAPYRUS yng Nghymru a byddem wrth ein boddau pe baech yn gallu ymuno â ni i nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd .

Dewch â’ch ffrindiau a theulu gyda chi! Gorau po fwyaf!

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’n swyddfa newydd ac at daith gerdded HOPEWALK lwyddiannus ac ysbrydoledig.

Date and Time

Location

Hastings House

Fitzalan Place

Cardiff

CF24 0BL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved