Free

Parhau i Ddatblygu Cymhwysedd Digidol yn y Dosbarthiadau Iaith (Uwchradd)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Syr Hugh Owen

Bethel Road

Caernarfon

LL55 1HW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Dilyniant i'r gweithdai cyntaf ar fabwysiadu'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn y dosbarthiadau Iaith yw hwn.

Yn ystod y gweithdy byddwn yn parhau i edrych ar sut gall gofynion y Fframwaith Cymhwysedd Digidol hefyd hybu sgiliau Llafaredd, Darllen ac Ysgrifennu disgyblion yn eu gwersi Iaith. Bydd disgwyl i athrawon adrodd ar eu cynnydd ers y gweithdy diwethaf gan rannu arfer dda a bydd cyfle yn ystod y diwrnod i athrawon ddatblygu adnoddau newydd yn barod i’w defnyddio fis Medi gyda’u disgyblion. Bydd angen i athrawon ddod â chluniadur ac enw defnyddiwr a chyfrinair Hwb gyda nhw i’r gweithdy hwn.

Yn anffodus ni all GwE ddarparu cinio.

Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Syr Hugh Owen

Bethel Road

Caernarfon

LL55 1HW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved