Free

Parodrwydd ar gyfer y BC ar gyfer y Ddeddf / EY Readiness for ALN Act

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Trefonnen

Trefonnen Lane

Llandrindod Wells

LD1 5EP

United Kingdom

View Map

Event description
Parodrwydd ar gyfer y blynyddoedd cynnar ar gyfer y Ddeddf / Early Years Readiness For the Act

About this Event

Bydd y sesiwn hwn yn cynnig trosolwg o’r Cod ADY i Gymru ac yn trafod y prif feysydd sy’n ofynnol gan leoliadau blynyddoedd cynnar i fod yn barod i weithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 ym mis Medi 2021.

This session will provide an overview of the final ALN Code for Wales and cover the key areas that are required by early years settings to be ready for the implementation of the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018 in September 2021.

Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Trefonnen

Trefonnen Lane

Llandrindod Wells

LD1 5EP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved