Pathways to Farming Local Food Stories

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tŷ Medi

13 Heol Maengwyn

Machynlleth

SY20 8EB

United Kingdom

View Map

Event description
Open event to celebrate and develop our local food economy

About this Event

Pathways to Farming - Local Food Stories (see below for Welsh)

Monday 21st Oct, 5-7pm

Ty Medi, Heol Maengwyn, Machynlleth

Open event to celebrate and develop our local food economy.

Come and hear about what the Pathways to Farming project has been working on over the last 15 months, and discuss how we can take things forward in supporting and increasing the local food network.

Hear updates from Pathways to Farming and other local food initiatives

Listen to some inspiring local food stories

Discuss ideas to strengthen local food solutions including ‘Blas Dyfi Taste’ Food Network

Share some local food nibbles

Llwybrau at Ffermio – Straeon Bwyd Lleol

Nos Lun 21 Hydref 5-7yh

Tŷ Medi, Heol Maengwyn, Machynlleth

Digwyddiad agored i ddathlu a datblygu ein heconomi leol.

Dewch i glywed am beth mae prosiect Llwybrau at Ffermio wedi bod yn gweithio arno dros y 15 mis diwethaf a thrafod sut gallwn fynd â phethau yn eu blaenau wrth gefnogi ac ehangu’r rhwydwaith bwyd lleol.

 Clywed y diweddaraf gan Llwybrau at Ffermio a mentrau bwyd lleol eraill

 Gwrando ar ambell stori ysbrydoledig am fwyd lleol

 Trafod syniadau i gryfhau’r sefyllfa o ran bwyd lleol gan gynnwys ‘Rhwydwaith Bwyd Blas Dyfi’

 Rhannu ychydig o sgwlcs bwyd lleol

Rhaid archebu lle at ddibenion arlwyo. Archebwch drwy Eventbrite

Pathways to Farming is funded by the Arwain Rural Development Programme

Date and Time

Location

Tŷ Medi

13 Heol Maengwyn

Machynlleth

SY20 8EB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved