Free

Patrick Jones and Susie Wild

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Taliesin Create

Ground Floor, Taliesin Arts Centre, Swansea University

Singleton Campus

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Event description
Join Swansea alumni poets Patrick Jones and Susie Wild as they read from their latest collections.

About this event

Join Swansea alumni poets Patrick Jones and Susie Wild as they read from their latest collections ‘Fuse/Fracture (Poems 2001-2021) and ‘Windfalls’

Followed by a Q&A with the audience.

*Please note that this is an in-person event.*

Patrick Jones is author of six plays, three spoken word albums, nine books of poetry and lyricist on the Even in Exile album (James Dean Bradfield). He is currently Writer in Residence with The Royal College of Psychiatrists in Wales and adapting his 2016 play, Before I Leave, into a film. He was born in Tredegar, Wales. His latest book is a special 20th anniversary edition Fuse/Fracture (Poems 2001-2021). He has four children and two cats and lives at the foot of a mountain. www.patrick-jones.info twitter: @heretic101

FUSE / FRACTURE (POEMS 2001-2021):A 20th anniversary edition with a foreword by James Dean Bradfield. These are elegies, protest songs and battle cries as Jones speaks to and for the disaffected, bearing witness to contemporary and political concerns. 28 new poems also turn their gaze to the personal; haunted by ghosts of both the living and the dead. An inventory of scars where love once lived.

Susie Wild is author of the poetry collections Windfalls and Better Houses, the short story collection The Art of Contraception listed for the Edge Hill Prize, and the novella Arrivals. Her work has recently featured in Poetry Wales, Carol Ann Duffy’s pandemic project Write Where We Are Now, The Atlanta Review and Ink, Sweat & Tears. She is also Publishing Editor at Parthian Books specialising in poetry and fiction. She currently lives in a garret on a leafy avenue in Cardiff.

http://susiewild.blogspot.com

twitter: @Soozerama

WINDFALLS:In Windfalls, Wild writes of fruit blown down by the wind, of unexpected and unearned gains which renew the beauty and joy of life. These are also stories of heroines who fall or jump from pedestals, taking risks in a world that is often dangerous for women, but refusing to settle for the conventional. Wild continues to bring us her refreshingly slant world view, whether unpicking the domestic, the political or the environmental.

Ymunwch â'r beirdd Patrick Jones a Susie Wild, sy'n gyn-fyfyrwyr o Abertawe, wrth iddynt ddarllen o'u casgliadau diweddaraf, 'Fuse/Fracture (Poems 2001-2021) a 'Windfalls'.

Wedyn bydd sesiwn Holi ac Ateb gyda'r gynulleidfa.

*Sylwch mai digwyddiad personol yw hwn.*

Mae Patrick Jones yn awdur chwe drama, tri albwm gair llafar, naw llyfr barddoniaeth ac awdur geiriau'r caneuon ar yr albwm Even in Exile (James Dean Bradfield). Ar hyn o bryd, ef yw'r Awdur Preswyl gyda Choleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru ac mae'n addasu ei ddrama o 2016, Before I Leave, i'w ffilmio. Cafodd ei eni yn Nhredegar, Cymru. Ei lyfr diweddaraf yw argraffiad arbennig o Fuse/Fracture (Poems 2001-2021) i ddathlu 20 mlynedd ers ei gyhoeddi. Mae ganddo bedwar o blant a dwy gath ac mae'n byw wrth odre mynydd.

www.patrick-jones.info twitter: @heretic101

FUSE / FRACTURE (POEMS 2001-2021): Argraffiad i ddathlu 20 mlynedd ers cyhoeddi’r casgliad, â rhagair gan James Dean Bradfield. Drwy'r galarganeuon, y caneuon protest a'r rhyfelgrïoedd hyn, mae Jones yn annerch ac yn siarad ar ran y rhai ar yr ymylon, gan dystio i faterion cyfoes a gwleidyddol. Mae 28 cerdd newydd hefyd yn ymdrin â materion personol; cânt eu haflonyddu gan ysbrydion y byw a'r meirwon. Dyma fap o greithiau lle trigai cariad unwaith.

Mae Susie Wild yn awdur dwy flodeugerdd, Windfalls a Better Houses, y casgliad o straeon byrion, The Art of Contraception, a gyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Edge Hill, a'r nofel fer, Arrivals. Mae ei gwaith wedi cael ei gyhoeddi'n ddiweddar yn Poetry Wales, ym mhrosiect y pandemig Carol Ann Duffy, Write Where We are Now, The Atlantic Review ac Ink, Sweat & Tears. Mae hi hefyd yn Olygydd Cyhoeddi yn Parthian Books, gan arbenigo mewn barddoniaeth a ffuglen. Ar hyn o bryd, mae'n byw mewn croglofft ar rodfa ddeiliog yng Nghaerdydd.

http://susiewild.blogspot.com

twitter: @Soozerama

WINDFALLS:

Yn Windfalls, mae Wild yn ysgrifennu am ffrwythau wedi'u bwrw i'r ddaear gan y gwynt, am enillion annisgwyl a heb eu hennill sy'n adnewyddu harddwch a llawenydd bywyd. Dyma straeon hefyd am arwresau sy'n cwympo neu'n neidio o bedestal, gan fentro mewn byd sydd yn aml yn beryglus i fenywod, ond yn gwrthod bodloni ar fywyd confensiynol. Mae Wild yn parhau i gyflwyno ei safbwynt anghyffredin a ffres ar fywyd, boed drwy ddadansoddi'r byd domestig, gwleidyddol neu amgylcheddol.

Share with friends

Date and time

Location

Taliesin Create

Ground Floor, Taliesin Arts Centre, Swansea University

Singleton Campus

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

{ _('Organizer Image')}

Organiser Cultural Institute, Swansea University

Organiser of Patrick Jones and Susie Wild

Championing arts and culture for all, nurturing partnerships, enhancing student experience. 

Save This Event

Event Saved