Sales Ended

Penderyn & Sgwd yr Eira (taith cerdded / walk)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Cymunedol Penderyn / Penderyn Community Centre

Pontpren

Penderyn

Aberdare

CF44 9UX

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

[scroll down for English]

Archwiliad (yn Saesneg) gyda Dilys Harlow o'r Chymdeithas Parc Bannau Brycheiniog a daearegwr Alan Bowring o’r llwybr trionglog o Ganolfan Cymunedol Penderyn i’r sgydau a Chraig-y-ddinas. Dychwelyd trwy Moel Penderyn ac edrych ar ddaeareg ac archeoleg ddiwydianol.

Cychwyn: Canolfan Cymunedol Penderyn (AO cyf. grid SN 950079) CF44 9UX

Pellter: 10km / 6 milltir

Amser: 6 awr

Cyfanswm y dringo: 400m / 1300tr

Gradd: Cymedrol

Aelodau o'r GPBB ymnd am ddim

Cŵn: mae croeso i gwn os ydynt yn ymddwyn yn dda ac ar dennyn byr

I gael mwy wybodaeth am hyn ac eraill yn cerdded yng Ngŵyl Geoparc 2017, clicwch yma.

Er bydd y daith hon yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Saesneg, os oes digon o alw, yna gallwn gynnig yn y Gymraeg hefyd.


ENGLISH DESCRIPTION FOLLOWS:

A full-day exploration (in English) with Dilys Harlow of Brecon Beacons Park Society and geologist Alan Bowring of the triangular route from Penderyn Community Centre to the falls and Dinas Rock and returning via Moel Penderyn looking at geology and industrial archaeology.

Start: Penderyn Community Centre (OS grid ref SN 950079) CF44 9UX

Distance: 10km / 6 miles

Time: 6 hours

Ascent: 400m / 1300ft

Grade: Moderate

BBPS members free

Dogs: well-behaved dogs on short leads welcome

For more information on this and other walks in the Geopark Festival 2017, click here.

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Cymunedol Penderyn / Penderyn Community Centre

Pontpren

Penderyn

Aberdare

CF44 9UX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved