Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Permaculture and Nutrition in International Development

Hub Cymru Africa

Friday, 22 March 2019 from 09:30 to 16:30 (GMT)

Permaculture and Nutrition in International Development...

Ticket Information

Type End Quantity
Permaculture and Nutrition in International Development 1d 21h 42m Free  

Share Permaculture and Nutrition in International Development

Event Details

CYMRAEG ISOD

SAVE THE DATE

Come and learn more about permaculture projects in Sub Saharan Africa and share your experiences of food growing and healthy eating projects.  

The day will include talks from Natalie Danford and Elizabeth Westaway with discussion sessions exploring how we can best; manage soil health to grow nutrient dense food, and the importance of adapting to conditions and circumstances.  

 

Held at the National Botanic Gardens of Wales in partnership with Growing the Future; there will be tasty healthy food to eat and an opportunity to network and learn from groups and charities from across Wales.    

 

This free event is open to all individuals, groups and charities working or interested in International Development with a Permaculture or Nutrition focus. The event finishes at 3.30pm but with free access to the National Botanic Gardens of Wales included, there’s no need to rush home.  

 

Not keen on driving? Or do want to reduce your carbon footprint by giving someone a lift? If you would like to share a lift, contact Cath on CathMoulogo@hubcymruafrica.org.uk 

--------------------

ARBED Y DYDDIAD

Dewch i ddysgu mwy am brosiectau paramaethu yn Affrica Is-Sahara a rhannu eich profiadau o brosiectau tyfu bwyd a bwyta'n iach.

Bydd y diwrnod yn cynnwys sgyrsiau gan Natalie Danford ac Elizabeth Westaway gyda sesiynau trafod yn archwilio sut y gallwn ni orau; rheoli iechyd y pridd i dyfu bwyd trwchus maeth, a phwysigrwydd addasu i amodau ac amgylchiadau.

Wedi'i gynnal yng Ngerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru mewn partneriaeth â Growing the Future; bydd bwyta bwyd iach yn cael ei graffu a chyfle i rwydweithio a dysgu gan grwpiau ac elusennau o bob cwr o Gymru.

Mae'r digwyddiad hwn am ddim yn agored i bob unigolyn, grŵp ac elusen sy'n gweithio neu sydd â diddordeb mewn Datblygu Rhyngwladol gyda ffocws Paramaethu neu Maethiad.

Mae'r digwyddiad yn gorffen am 3.30pm ond gyda mynediad am ddim i Gerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru, nid oes angen rhuthro gartref.

Ddim yn awyddus i yrru? Neu a ydych am leihau eich ôl troed carbon trwy roi lifft i rywun? Os hoffech chi rannu lifft, cysylltwch â Cath ar CathMoulogo@hubcymruafrica.org.uk 

Do you have questions about Permaculture and Nutrition in International Development ? Contact Hub Cymru Africa

Save This Event

Event Saved

When & Where


National Botanic Garden of Wales
Middleton Hall
Llanarthne
SA32 8HN
United Kingdom

Friday, 22 March 2019 from 09:30 to 16:30 (GMT)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.