Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ely & Caerau Children's Centre

Michaelston Road

Cardiff

CF5 4SX

United Kingdom

View Map

Event description

Description

You are invited to attend a free half day session exploring Person Centred Practice in the Early Years for practitioners across Cardiff and the Vale.

AIM OF THE EVENT:


 • To understand the key principles of Person Centred Practice and the use of One Page Profiles
 • To understand that Person Centred Practice underpins both the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018 and Social Service and Wellbeing Act 2014

Key Questions:

 • What is Person Centred Practice?
 • Why is it useful?
 • How do we do Person Centred Practice?
 • What does Person Centred Practice look like for the child and your organisation?

For further information please contact: Cath Keegan-Smith (ckeegansmith@cardiff.gov.uk) and Kirsty Gamlin (Kirsty.Gamlin@cardiff.gov.uk)


Fe’ch gwahoddir i ddod i sesiwn hanner diwrnod yn rhad ac am ddim a fydd yn ystyried Ymarfer â Phobl yn Ganolog iddo yn y Blynyddoedd Cynnar ar gyfer ymarferwyr ledled Caerdydd a’r Fro.

DIBEN Y DIGWYDDIAD:


 • Deall Prif Egwyddorion Ymarfer â Phobl yn Ganolog iddo a defnyddio Proffiliau Un Dudalen
 • Deall bod Ymarfer â Phobl yn Ganolog iddo yn sail i’r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014

Prif Gwestiynau:

 • Beth yw Ymarfer â Phobl yn Ganolog iddo?
 • Pam mae’n ddefnyddiol?
 • Sut rydym ni’n gwneud Ymarfer â Phobl yn Ganolog iddo?
 • Sut olwg sydd ar Ymarfer â Phobl yn Ganolog iddo yn llygaid y plentyn a’ch sefydliad?

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Cath Keegan-Smith (ckeegansmith@caerdydd.gov.uk) a Kirsty Gamlin (Kirsty.Gamlin@caerdydd.gov.uk)


Share with friends

Date and Time

Location

Ely & Caerau Children's Centre

Michaelston Road

Cardiff

CF5 4SX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved