Free

#PGR2020: Faculty of Creative Industries Post Graduate Symposium

Event Information

Share this event

Date and Time

Event description
#PGR2020: Faculty of Creative Industries Post Graduate Symposium

About this Event

Join the event

Scroll down for English

#PGR2020: Symposiwm Ôl-raddedig Cyfadran y Diwydiannau Creadigol

Ynglŷn â’r Digwyddiad hwn

Croeso i Symposiwm Ôl-raddedig Cyfadran y Diwydiannau Creadigol 2020. Oherwydd Covid-19, mae symposiwm eleni yn ddigwyddiad ar-lein, sy'n cynnwys ymchwil myfyrwyr ôl-raddedig a staff

9.50 – 10.00: Cyflwyniad i'r Diwrnod Yr Athro Paul Carr

Panel 1: 10.00 – 11.00

Lucasz Kubicki: Mynd â'ch Hunan am Dro: Y Weithred o Gerdded fel Arfer Ffotograffig

Sama: Cynrychioli Menywod ‘Dahe Shast’: Dull Seicodadansoddol

Edgar Martins: Lluniau fel gweithred o wrthwynebiad - Yr Holocost, Georges Didi-Huberman a Georges Perec

Cadeirydd: Yr Athro Mark Durden

Egwyl: 11.00-11.15

Panel 2: 11.15 – 12.15.

Nicol Ruddock Davies. Addasiad Animeiddio ac Effeithiau’r Broses Greadigol mewn perthynas â Sherlock Holmes: The Hound of the Baskervilles (Poster)

Patrick Quinn: Archwiliad o Gemau ar gyfer Atal Salwch Meddwl

Kate Shewsbury: Adrodd straeon am ein lle ni: pa wahaniaeth a wnaiff?’

Cadeirydd: Yr Athro Paul Carr

Egwyl: 12.15 – 1.00

Panel 3: 1.00-2.00. Ymchwil Staff

Mark Durden: Yr Amarch o Siarad dros Eraill

Paul Carr: Hanes Cerddorol Coll: Curadu a Dogfennu Creu Cerddoriaeth Boblogaidd Leol yn y DU

Cadeirydd: Dr. Rob Smith

Panel 4: 2.00-3.00

Marta Minier: Cyhoeddi fel Myfyriwr PhD: Cyngor gan Olygydd Cyfnodolyn

3.00: Sylwadau i Gloi

***

Welcome to the 2020 Faculty of Creative Industries Post Graduate Symposium. Due to Covid-19, this years symposium is an online event, featuring the research of both post graduate students and staff.

9.50 – 10.00: Introduction to the day Prof. Paul Carr

Panel 1: 10.00 – 11.00

Lucasz Kubicki: Taking Oneself on a Walk: The Act of Walking as a Photographic Practice

Sama: Representing Women of ‘Dahe Shast’: A Psychoanalytic Approach

Edgar Martins: Photographs as an act of resistance - The Holocaust, Georges Didi-Huberman and Georges Perec

Chair: Prof. Mark Durden

Break: 11.00-11.15

Panel 2: 11.15 – 12.15.

Nicol Ruddock Davies. Animation Adaptation and the Effects of the Creative Process in relation to Sherlock Holmes: The Hound of the Baskervilles (Poster)

Patrick Quinn: An Exploration of Games for the Prevention of Mental Illness

Kate Shewsbury: Telling stories about our place: what difference will it make?’

Chair: Prof. Paul Carr

Break: 12.15 – 1.00

Panel 3: 1.00-2.00. Staff Research

Mark Durden: The Indignity of Speaking for Others

Paul Carr: Musical Histories: Curating and Documenting Local Popular Music Making in the UK

Chair: Dr. Rob Smith

Panel 4: 2.00-3.00

Marta Minier: Publishing as a PhD Student: Advice from a Journal Editor

3.00: Closing comments

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved