Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St David's Hall

The Hayes

Cardiff

CF10 1AH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Philharmonia - The Planets

25 Mehefin 2019 | 18:30 - 21:30

Bydd y Philharmonia Orchestra yn mynd â ni ar daith ddychmygus a chyffrous i fyd astroleg, ffantasi a mytholeg. Mae’r cyngerdd cerddorfaol penigamp yma’n cynnwys taith ymchwil glyweled a chosmig wefreiddiol, cyfle i chi gael eich ‘cyfranc glòs’ eich hun!

Bydd y rhwydweithio’n gyfle i glywed am y rhaglen addysg ynghlwm â’r cyngherddau yn Neuadd Dewi Sant a chan gyrff cerddoriaeth eraill yng Nghymru.

Mae gan ranbarth y Canol De nifer o gwmnïau celfyddydau, oedfannau a chyrff diwylliannol. Buom yn gweithio gyda rhai o’r cyrff celfyddydau hynny i greu cyfleoedd mwy anffurfiol i athrawon gyfarfod, cael blas ar ddigwyddiad diwylliannol a chael gwybod rhagor am ddysgu creadigol drwy’r celfyddydau. Cynhaliwn groeso anffurfiol iawn i westeion y rhwydwaith a chyfle i sgwrsio am y celfyddydau mewn addysg â chydweithwyr a phobl broffesiynol yn y celfyddydau.

Philharmonia - The Planets

25 June 2019 | 18:30 - 21:30

Pre-Show Talk- 6.30pm- 7pm ( Included as part of your ticket)

The Philharmonia Orchestra will be taking us on an imaginative and exciting journey into the world of astrology, fantasy and mythology. This fantastic orchestral concert will include a thrilling audiovisual and cosmic exploration, and a chance for you to have your own ‘close encounter’!

There are also a limited number of FREE Dvd's of the Philaharmonia Orchestra Universe of Sound: The Planets available. To receive your FREE copy, please email patricia@artsactive.org.uk..

The networking will be a chance to hear about the education programme around the concerts at St David’s Hall and from other Welsh music organisations.

The Central south region enjoys a number of arts companies, venues and cultural organisations. We’ve been working with some of those arts organisations to create more informal opportunities for teachers to meet, enjoy a cultural event find out more about creative learning through the arts. As a guest of the network we’ll have a very informal reception and a chance for conversation about arts in education with colleagues and arts professionals.


Share with friends

Date and Time

Location

St David's Hall

The Hayes

Cardiff

CF10 1AH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved