Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coleg Llandrillo

Llandudno Road

Rhos on Sea

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


STEM CWEST CONWY

1-2 Awst 2017

Ymunwch â ni yng Ngholeg Llandrillo, Llandrillo-yn-Rhos gyda'n “solardome”, “ymchwiliadau safle trosedd”, “ystafell ddianc”, gweithdai “roboteg Lego”, a “deunyddiau deallus”...

Ewch ar daith trwy’r bydysawd ar ein planetariwm aer, gan alw heibio’r Haul, y Lleuad, y planedau a’r sêr ar y ffordd!

Mae’r sesiynau am ddim i bobl ifanc 11+ oed sy'n byw yng Nghonwy, ac yn rhedeg drwy’r dydd o 10am tan 3pm.

Archebu eich lle...


CONWY STEM QUEST

1-2 August 2017

Join us at Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea with our”solar dome”, “crimescene nvestigations”, “escape room”, “Lego robotics” and “smart materials” workshops…

Blast off on a trip across the universe aboard our inflatable planetarium, stopping off at the Sun, the Moon, planets and stars along the way!

Sessions are free for young people aged 11+ who live in Conwy and run throughout the day from 10am until 3pm.

Book your place...

Share with friends

Date and Time

Location

Coleg Llandrillo

Llandudno Road

Rhos on Sea

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved