£31.85

Planning your Veg Garden Course / Cwrs Cynllunio'ch Gardd Lysiau

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Planning your Veg Garden Course

Join Growing the Future’s Horticultural Trainer, Ben, to learn how to transform an unbroken plot to a working vegetable garden.

This course will include practical and theory sessions and will cover design and measuring, construction and planting plans.

Booking is essential. 10am-2pm. £30 (£27 Concessions & Garden Members) which includes entry to the Botanic Garden - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Course delivered by the Growing the Future project.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Cwrs Cynllunio'ch Gardd Lysiau

Ymunwch â Hyfforddwr Garddwriaeth Tyfu’r Dyfodol, Ben, i ddysgu sut i drawsnewid darn o dir heb ei dorri i ardd lysiau.

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys sesiynau ymarferol a theori a bydd yn egluro cynlluniau dylunio a mesur, adeiladu a phlannu.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2yp. £30 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu gan brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved