£42.27

Multiple Dates

Planting Design for Beginners Course / Cwrs Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Planting Design for Beginners

An overview of the key principles of planting design to give attendees an understanding of how to create a garden that ‘works’ and is pleasing to the eye.

Topics will include scale and proportion, balance, colour theory and texture.

Booking is essential. 10am-2pm. £40 (£36 Concessions & Garden Members) which includes entry to the Botanic Garden - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Planting Design: Next Steps course also available.

Course delivered by the Growing the Future project at the National Botanic Garden of Wales.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr

Trosolwg o egwyddorion allweddol cynllunio plannu i roi dealltwriaeth i’r rhai sy’n mynychu sut i greu gardd sy’n ‘gweithio’ ac sy’n bleser i’r llygad.

Pynciau i gynnwys graddfa a chyfran, cydbwysedd, theori lliw a gwead.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2yp. £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Cwrs Dylunwaith Plannu: Camau Nesaf hefyd ar gael.

Cwrs gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved