£42.51

Planting Design: Next Steps Course / Cwrs Dylunwaith Plannu: Camau Nesaf

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Planting Design: Next Steps Course

Following on from our ‘Planting Design for Beginners’ course, this course will look at planting plans, measuring and scale drawing, as well as looking at elements of design within the Garden and discussing how these could be implemented in your own growing space.

To get the most from this course, it would be useful, though not essential, to have attended the beginners course.

Booking is essential. 10am-2pm. £40 (£36 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Course delivered as part of the Growing the Future project.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Cwrs Dylunwaith Plannu: Camau Nesaf

Yn dilyn ein cwrs ‘Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr’, bydd y cwrs hwn yn edrych ar gynlluniau plannu, mesur a darlunio graddfa, yn ogystal ag edrych ar elfennau dylunio o fewn yr Ardd a thrafod sut y gellid gweithredu’r rhain mewn gardd eich hun.

Er mwyn cael y mwyaf allan o’r cwrs hwn, byddai’n ddefnyddiol, er nad yw’n hanfodol, i fynychu’r cwrs ar gyfer dechreuwyr.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2yp. £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.


Share with friends

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved