£60 – £75

Plygu Basgedi i Ddechreuwyr | Beginner’s Basketmaking

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Cwrs diwrnod yn rhoi'r cyfle i chi droi eich llaw at grefft plygu basgedi yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru - lle llawn ysbrydoliaeth sy'n dathlu sgiliau crefftwyr ddoe a heddiw. Gyda chymorth y grefftwraig leol Clare Revera, byddwch chi'n dysgu technegau creu basged draddodiadol.

Mae hwn yn gwrs i ddechreuwyr ac mae'r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol.

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio - casglwch eich tocyn parcio o'r dderbynfa wrth gyrraedd.


Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.


Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Hygyrchedd: Mae lleoliadau rhai o'n gofodau dysgu yn 5 munud ar droed o'r prif adeilad a'r maes parcio - cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiad: i bobl ddigyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, neu anabl.

Addas i oed:18+


-----------------------------------------------------------------------------


This one day course is a chance to try your hand at the craft of basket making in the inspirational setting of St Fagans National Museum of History. Working under the guidance of local craftswoman Clare Revera, you’ll learn the techniques required to make a traditional frame basket.

This course is suitable for complete beginners – the price includes all materials required to make your basket.

Light refreshments will be provided. You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities. The price of this course includes parking – collect your parking pass from the reception desk on arrival.


Use postcode CF5 6XB for satnav.

All tickets for this event must be purchased in advance.Language: This course will be held in English but we are happy to provide simultaneous translation if you would like to take part in Welsh. Please choose a ticket in your language of choice, making sure you have one ticket for each person. Please book your tickets at least one week before the event.

Accessibility: Some of the Museum's learning spaces are up to 5 minute walk from the main building and carpark – please contact events@museumwales.ac.uk prior to booking to discuss any accessibility requirements.

Concession eligibility: Unwaged, over 60s, anyone in full-time education with NUS card, disabled people.

Suitable age: 18+

Share with friends

Date and Time

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved