£45

Porcelain Workshop for Adults

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

UWTSD-Swansea College Of Art

De-La Beche Street

Swansea

SA1 3EU

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
10.30am-3.30pm | £45 | Suitable for ages 16+

About this Event

To coincide with our latest Language of Clay exhibition Traces by Kate

Haywood, this workshop will have a porcelain focus and has a lot to offer

first timers or returning participants. The morning will be spent familiarising

yourself with the materials and trying your hand at slip casting. For the

afternoon, textured soft slab construction techniques will be available to try.

Full support will be provided by Daniel Butler, UWTSD Ceramics

Technician and professional ceramicist. Clay and materials provided.

Limited spaces to ensure adequate tuition.

Takes place at UWTSD Dynevor Campus, De La Beche Street, Swansea,

SA1 3EU

Porslen gyda Dan Butler

I gyd-ddigwydd â’n harddangosfa Iaith Clai ddiweddaraf, Olion gan Kate Haywood,

bydd y gweithdy yma’n canolbwyntio ar borslen ac mae ganddo dipyn i’w gynnig i

ddechreuwyr pur neu ddychweledigion. Treulir y bore yn ymgyfarwyddo â’r

deunyddiau a rhoi cynnig ar fwrw slip. Yn y prynhawn, gallwch roi cynnig ar

dechnegau adeiladu slab meddal gweadol.

Bydd pob cymorth ar gael gan Daniel Butler, Technegydd Cerameg PCDDS a

cheramegydd proffesiynol. Darperir clai a deunyddiau. Nifer y lleoedd yn gyfyngedig

i sicrhau tiwtora digonol.

Yn cael ei gynnal ar Gampws Dinefwr PCDDS, Heol De La Beche, Abertawe, SA1

3EU

Gwybodaeth Bwysig

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig, felly rhaid archebu lle. Mae hyn yn cael ei wneud

drwy ddefnyddio Eventbrite.

Rhowch wybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu

anhwylderau meddygol.

kat@missiongallery.co.uk

Mae Oriel Mission yn ymrwymedig i barchu’ch preifatrwydd. Yn ystod ein gweithdai

a digwyddiadau, efallai y byddwn ni’n tynnu lluniau at ddefnydd dogfennu a

hyrwyddo. O bosib, bydd y ffotograffau hyn yn cael eu rhannu â’n cyllidwyr a’u

defnyddio ar ein gwefan ac yn y cyfryngau cymdeithasol. Os nad ydych am i ni dynnu

llun ohonoch, rhowch wybod i aelod o staff ar y diwrnod.

Os oes gynnoch chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â diogelu data, cysylltwch â’n

Swyddog Diogelu Data:

data@missiongallery.co.uk

Share with friends

Date and Time

Location

UWTSD-Swansea College Of Art

De-La Beche Street

Swansea

SA1 3EU

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved