£15

Portfolio workshop with Stewart Kelly 26/06/21

Actions and Detail Panel

£15

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Ruthin Craft Centre

Lon Parcwr

Ruthin

LL15 1BB

United Kingdom

View Map

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Portfolio Event: A Sensory Exploration of Drawing & Contemporary Stitch with Textile Artist Stewart Kelly

About this event

For young people aged 14–18 (studying GCSE or As/A level Art and Design)

Price £15.00

This workshop will enable you to explore the possibilities of combining drawing, mixed media and textile techniques. In addition, the work you produce will provide you with the research material to develop into individual artworks.

This will be an experimental workshop and therefore I would encourage you all to come with an open mind, willing to try new things and enjoy yourselves!

  • Welcome and Introduction
  • Sensory Drawing Activity
  • Exploring Stitch Workshop
  • Reflection and Feedback

*Lunch is not provided please bring a packed lunch with you on the day.

Stewart Kelly

Stewart Kelly is an internationally recognised artist based in Manchester, United Kingdom. Over the last twenty years, Stewart has shown his work in over 100 exhibitions in the United Kingdom, Europe, USA, Canada and China. Stewart gained a BA (Hons) in Fashion & Textiles Design from Liverpool John Moores University specialising in textile art and design. During his studies, Stewart exhibited and sold fabric designs with Indigo Salon at Premiere Vision in Paris. His clients included; Donna Karan, Ralph Lauren, Lauren Vidal, Sahco Hesslein and Ralph Lauren Home Collection.

www.stewartkellyartist.com

What is Portfolio?

Portfolio is a course of development workshops for young artists and designers aged 14–18 who have a particular interest within the visual arts; the workshops are all based at Ruthin Craft Centre. During these sessions the Portfolio Artists/Makers will share their expertise, introduce new techniques and discuss the participants work and ideas in supporting the development of their own personal portfolio towards their Art and Design studies.

COVID -19 Welsh Government regulations and further safety instructions during your visit will be given once you’ve made your booking with us.

---------------------------------------------

Archwiliad Synhwyraidd o Ddylunio a Phwythau Cyfoes â’r Artist Tecstilau Stewart Kelly

Ar gyfer pobl ifanc 14–18 oed (sy’n astudio Celf a Dylunio TGAU neu lefel UG/A)

Pris: £15

Bydd y gweithdy’n eich galluogi i archwilio’r posibiliadau o gyfuno arlunio, cyfryngau cymysg a dulliau tecstilau. Yn ogystal, bydd y gwaith fyddwch chi’n ei gynhyrchu’n eich darparu â’r deunydd ymchwil i’w ddatblygu weithiau celf unigol.

Gweithdy arbrofol fydd hwn ac felly hoffwn eich annog chi i gyd i ddod gyda meddwl agored, yn barod i roi cynnig ar bethau newydd a mwynhau!

  • Croeso a Rhagarweiniad
  • Gweithgaredd Arlunio Synhwyraidd
  • Gweithdy Archwilio Pwythau
  • Adlewyrchu ac Adborth

*Ni ddarperir cinio felly dewch â chinio pecyn efo chi y diwrnod hwnnw.

Stewart Kelly

Mae Stewart Kelly’n artist a gydnabyddir yn rhyngwladol ac mae’n byw ym Manceinion, y Deyrnas Unedig. Yn yr ugain mlynedd diwethaf mae Stewart wedi dangos ei waith mewn mwy na 100 o arddangosfeydd yn y Deyrnas Unedig, Ewrop, Unol Daleithiau America, Canada a Tsieina. Fe enillodd Stewart radd BA (Anrh.) mewn Ffasiwn a Dylunio Tecstilau ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl gan arbenigo mewn celf a dylunio tecstilau. Yn ystod ei astudiaethau fe arddangosodd ac fe werthodd Stewart ddyluniadau ffabrig ag Indigo Salon yn Premiere Vision ym Mharis. Roedd ei gleientiaid yn cynnwys: Donna Karan, Ralph Lauren, Lauren Vidal, Sahco Hesslein a’r Ralph Lauren Home Collection.

www.stewartkellyartist.com

Beth ydi Portffolio?

Cwrs o weithdai datblygu ydi Portffolio ar gyfer artistiaid a dylunwyr ifanc 14–18 oed ac sydd â diddordeb penodol yn y celfyddydau gweledol; cynhelir y gweithdai i gyd yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. Yn ystod y sesiynau hyn bydd yr Artistiaid/Gwneuthurwyr Portffolio’n rhannu eu harbenigedd, yn cyflwyno dulliau newydd ac yn trafod gwaith a syniadau’r cyfranogwyr i gefnogi datblygiad eu portffolio personol eu hunain tuag at eu hastudiaethau Celf a Dylunio.

COFID -19 Fe roddir rheoliadau Llywodraeth Cymru a chyfarwyddiadau diogelwch pellach yn ystod eich ymweliad, unwaith y byddwch wedi gwneud eich bwciad â ni.


		Portfolio workshop with Stewart Kelly 26/06/21 image

		Portfolio workshop with Stewart Kelly 26/06/21 image
Share with friends

Date and time

Location

Ruthin Craft Centre

Lon Parcwr

Ruthin

LL15 1BB

United Kingdom

View Map

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

{ _('Organizer Image')}

Organiser Ruthin Craft Centre

Organiser of Portfolio workshop with Stewart Kelly 26/06/21

Save This Event

Event Saved