Free

Portrait Painting with artist Joseph Galvin / Peintio Portreadau gyda’r art...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Old Hall

High Street

Cowbridge

CF71 7AH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Criw Celf Portfolio

For Ages 14 - 16 years old

A series of intensive weekend studio courses

Portrait Painting with artist Joseph Galvin

Saturday 24 March & Sunday 25 March - 10:30am-2:30pm

At Cowbridge Old Hall, High Street, Cowbridge CF71 7AH

You will learn skills in visual analysis, focusing on colour, light and form while capturing the expression and character of a model. Using a range of painting skills and techniques to capture expression as well as an introduction to accurate measurement taking and how to make your portraits come to life!


Portffolio Criw Celf

Ar gyfer 14 – 16 mlwydd oed

Cyfres o gyrsiau stiwdio penwythnos trylwyr

Peintio Portreadau gyda’r artist Joseph Galvin

dyddiau Sadwrn 24 Mawrth a Sul 25 Mawrth - 10.30am - 2.30pm

Yn yr Hen Neuadd, Heol Fawr, Y Bont-faen CF71 7AH

Fe ddysgwch sgiliau dadansoddi gweledol, yn canolbwyntio ar liw, goleuni a ffurf ar yr un pryd â dal edrychiad a chymeriad model. Gan ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau peintio i ddal edrychiad yn ogystal â chyflwyniad i fesur cywir a sut i fywiogi’ch portreadau!

Share with friends

Date and Time

Location

Old Hall

High Street

Cowbridge

CF71 7AH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved