Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

POSTPONED: Free Support for your Business - Environmental Support and Equality & Diversity

Sustainable Building Envelope Demonstration Project (SBED)

Tuesday, 24 March 2015 from 09:30 to 11:30 (GMT)

POSTPONED: Free Support for your Business -...

Ticket Information

No tickets available.

Share POSTPONED: Free Support for your Business - Environmental Support and Equality & Diversity

Event Details


Free Environmental Support and

Equality & Diversity for your business

Environmental Support and Equality & Diversity

Time:       To be confirmed, 9.30am - 11.30am

Venue:    Orbit Business Centre, Rhydycar Business Park, 

Merthyr Tydfil, CF48 1DL

 

Join Cardiff University’s BEST (Built Environment Sustainability Training) and SBED (Sustainable Building Envelope Demonstration) Programmes at our next business support event.

This event will focus on support available to companies based in Wales’ convergence areas to improve and help your business develop in the areas of environmental sustainability and Equality & Diversity.

 

Presentations and Workshops will be given by:

Diana Waldron, SBED Environmental Sustainability Officer 

who will outline help available in developing and implementing environmental management systems (EMS) such as ISO 14001, BS8555 or the Green Dragon Standard. This can help lower costs, improve your environmental impact and help you gain credentials essential for boosting the marketing impact of your business.

Suckvindar Singh, BEST Equality & Diversity Officer

who will focus on Equality and Diversity business practices and how BEST can help you ensure your business has the necessary policies, procedures, training and guidance in place, to meet the requirements of the Equality Act (2010).

......................................................................................

Timetable

 9.30am   Tea, coffee, breakfast and networking

10am       Presentations by Diana Waldron (SBED) and Suckvindar Singh (BEST)

10.40am  Workshop 1 - Environmental Sustainability or Equality & Diversity

11.00am  Workshop 2 - Equality & Diversity or Environmental Sustainability

11.20am  Questions & answers

11.30am  End

...................................................................................................

 For more information contact Diana Waldron at waldrond1@cardiff.ac.uk or phone 02920870463.

or go to: 

http://sbed.cardiff.ac.uk/special-events/equality-diversity-environmental-support-for-your-business/

and

http://www.best.cf.ac.uk/ 

 

There are limited spaces available, so please register early to secure a place. The last date to register is Wednesday 19th March. Free Breakfast will be provided.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cymorth Cydraddoldeb ac

Amrywiaeth ac Amgylcheddol i’ch busnes am ddim

Environmental Support and Equality & Diversity

Amser:     Dydd Mawrth 24 Mawrth 2015, 9.30am - 11.30am

Venue:    Canolfan Fusnes Orbit, Parc Busnes Rhyd-y-car, 

Merthyr Tudful, CF48 1DL

 Byddwch cystal  â chofrestru cyn dydd lau 19 Mawrth 2015

 

Ymunwch â Rhaglenni BEST a SBED Prifysgol Caerdydd yn ein digwyddiad cymorth busnes nesaf.

Bydd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar y cymorth sydd ar gael i gwmnïau yn ardaloedd cydgyfeiriant Cymru i wella a helpu eich busnes i ddatblygu ym meysydd cynaladwyedd amgylcheddol a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Caiff Cyflwyniadau a Gweithdai eu rhoi gan:


Diana Waldron
, Swyddog Cynaladwyedd SBED 

a fydd yn amlinellu’r cymorth sydd ar gael i ddatblygu a gweithredu systemau rheoli amgylcheddol fel ISO 14001, BS8555 neu Safon y Ddraig Werdd. Gall hyn helpu i leihau costau, gwella eich effaith amgylcheddol a’ch helpu chi i sicrhau’r hygrededd sy’n hanfodol ar gyfer hybu effaith eich busnes yn y farchnad.

Suckvindar Singh, Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth BEST

a fydd yn canolbwyntio ar arferion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn busnes a sut y gall BEST eich helpu chi i sicrhau bod gan eich busnes y polisïau, gweithdrefnau, hyfforddiant ac arweiniad angenrheidiol ar waith, er mwyn bodloni gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010.

.......................................................................................

Amserlen

 9.30am   Te, coffi, brecwast a rhwydweithio

10am       Cyflwyniadau gan Diana Waldron (SBED) a Suckvindar Singh (BEST)

10.40am  Gweithdy 1 - Cynaladwyedd Amgylcheddol neu Gydraddoldeb ac Amrywiaeth

11.00am  Gweithdy 2 - Cydraddoldeb ac Amrywiaeth neu Gynaladwyedd Amgylcheddol

11.20am  Holi ac Ateb

11.30am  Diwedd

...................................................................................................

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Diana Waldron trwy e-bost waldrond1@cardiff.ac.uk neu wrth ffonio 02920870463.

neu ewch i: 

http://sbed.cardiff.ac.uk/special-events/equality-diversity-environmental-support-for-your-business/

ac

http://www.best.cf.ac.uk/ 

 Rhaid yfyngu ar nifer y bobl a all fod yn bresennol, ac felly dylech gofrestru'n gynnar i wneud yn siŵr o le. Y dyddiad olaf ar gyfer cofrestru yw dydd lau 19 Mawrth 2015. Bydd brecwast am ddim ar gael.

Do you have questions about POSTPONED: Free Support for your Business - Environmental Support and Equality & Diversity? Contact Sustainable Building Envelope Demonstration Project (SBED)

Organiser

Sustainable Building Envelope Demonstration Project (SBED)

SBED is partly funded by European Regional Development Fund and match funded by Cardiff University's Welsh School of Architecture, with Tata Steel as its industrial partner.

  Contact the Organiser
POSTPONED: Free Support for your Business - Environmental Support and Equality & Diversity
Course Business

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.