Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

POSTPONED: How could we all buy and sell energy differently in the smart future? / Sut gallem ni i gyd brynu a gwerthu ynni’n wahanol yn y dyfodol clyfar?

Institute of Welsh Affairs

Thursday, 23 November 2017 from 10:00 to 12:00 (GMT)

POSTPONED: How could we all buy and sell energy...

Ticket Information

Type End Quantity
General admission 1d 21h 13m Free   Add to Waitlist

Share POSTPONED: How could we all buy and sell energy differently in the smart future? / Sut gallem ni i gyd brynu a gwerthu ynni’n wahanol yn y dyfodol clyfar?

Event Details

Please note this event is postponed until 2018

 

Sut gallem ni i gyd brynu a gwerthu ynni’n wahanol yn y dyfodol clyfar?

Mae ein system ynni’n cael ei thrawsnewid diolch i dechnoleg glyfar.

Mae gosod mesuryddion nwy a thrydan clyfar mewn cartrefi a busnesau bach yn creu llwyfan i ni arloesi’r ffordd yr ydym i gyd yn talu am ac yn defnyddio ein hynni.

O frandiau sefydledig i newydd-ddyfodiaid i’r farchnad, mae technoleg glyfar yn creu mwy o gyfleoedd i arloesi nag erioed o’r blaen, gan fod yn gatalydd i rymuso ac ennyn diddordeb defnyddwyr yn gynyddol.

Bydd y digwyddiad yn ymchwilio i ddulliau newydd o alluogi cymunedau lleol i gydweithio i gronni’r ynni a gynhyrchir ganddynt yn lleol a rheoli galw lleol i leihau biliau ac allyriadau carbon.

Bydd y siaradwyr yn trafod prynu a gwerthu ynni mewn ffordd wahanol yn y dyfodol clyfar a bydd yn archwilio pynciau megis ynni cymar wrth gymar, cwmnÏau gwasanaeth ynni, rheolaeth trydydd parti a phrynu ynni ar y farchnad agored.

Ymysg y siaradwyr mae:

  • Keith Jones, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  • Dr Jeff Hardy, Imperial Colleg Llundain
  • Fflur Lawton, Ynni Clyfar GB
  • Shea Jones, Ail-egnïo Cymru – Y Sefydliad Materion Cymreig

 


Please note this event is postponed until 2018

 
How could we all buy and sell energy differently in the smart future?

Our energy system is undergoing a transformation thanks to smart technology.

The installation of smart gas and electricity meters in homes and small business is creating a platform from which innovation can take place in the way we all pay for and use our energy.

From established brands to newer market entrants, smart technology is bringing more opportunity for innovation than ever creating a catalyst for greater consumer empowerment and engagement.

The event will explore new ways to enable local communities to work together to pool their locally owned generation and manage local demand to reduce bills and carbon emissions.

Speakers will discuss buying and selling energy differently in the smart future and will explore topics of peer-to-peer energy, energy service companies, third party control and buying energy on the open market.

Speakers include:

  • Keith Jones, National Trust
  • Dr Jeff Hardy, Imperial College London
  • Fflur Lawton, Smart Energy GB
  • Shea Jones, Re-Energising Wales – Institute of Welsh Affairs
Do you have questions about POSTPONED: How could we all buy and sell energy differently in the smart future? / Sut gallem ni i gyd brynu a gwerthu ynni’n wahanol yn y dyfodol clyfar?? Contact Institute of Welsh Affairs

Save This Event

Event Saved

When & Where


St George's Hotel
The Promenade
LL30 2LG Llandudno
United Kingdom

Thursday, 23 November 2017 from 10:00 to 12:00 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

Institute of Welsh Affairs

The Institute of Welsh Affairs is an independent, membership-based think tank, dedicated to promoting the economic, social, environmental and cultural well-being of Wales. 

It owes no allegiance to any political or economic interest group. Its only interest is in seeing Wales flourish as a country in which to work and live. It believes that can be done only by the effective mobilisation of all Wales's intellectual resources. 

It is a company limited by guarantee (Company No.: 02151006) and a registered charity (Charity No.: 1078435).

  Contact the Organiser
POSTPONED: How could we all buy and sell energy differently in the smart future? / Sut gallem ni i gyd brynu a gwerthu ynni’n wahanol yn y dyfodol clyfar?
Things to do in Llandudno Conference Science & Tech

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.