[POSTPONED] Public Service Pioneers: Tools for change and how to use them

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Location

Location

Wales Millennium Centre

Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Event description
Do you work in, research or design public services? Chi’n gweithio ym maes gwasanaethau cyhoeddus, yn eu dylunio neu’n ymchwilio iddyn nhw?

About this event

On Monday 23rd March 2020, Y Lab, together with Centre for Public Impact and Cultural Participation Research Network based at WISERD, will bring together bold keynotes, hands-on learning sessions, opportunities to connect with others as well as funders, and installations to equip you with new ideas.

Public Service Pioneers: Tools for change and how to use them will create space and time for people working in public services to come together and learn, share and take action.

We've been working with people in Wales and across the UK to bring you this exciting event and are really looking forward to holding this inaugural event in Cardiff.

We hope you can join us!

Cymraeg

Ddydd Llun 23 Mawrth 2020, bydd Y Lab, ynghyd â’r Ganolfan Effaith Gyhoeddus a’r Rhwydwaith Ymchwil Cyfranogiad Diwylliannol yn WISERD, yn croesawu siaradwyr beiddgar, ac yn cyflwyno sesiynau dysgu ymarferol, cyfleoedd i gysylltu â phobl eraill a chyllidwyr, a gosodiadau i roi syniadau newydd i chi.

Arloeswyr Gwasanaethau Cyhoeddus: Bydd dulliau cyflwyno newid a sut i’w defnyddio yn creu lle ac amser i bobl sy'n gweithio mewn gwasanaethau cyhoeddus ddod ynghyd a dysgu, rhannu a chymryd camau.

Rydym wedi bod yn gweithio gyda phobl yng Nghymru ac ar draws y DU i gyflwyno’r digwyddiad cyffrous hwn i chi, ac rydym wir yn edrych ymlaen at gynnal y digwyddiad agoriadol hwn yng Nghaerdydd. Gobeithio y gallwch ymuno â ni!

Outline of the Day

9:00 - Arrival, installations and refreshments

10:00 - 12:30 - Keynote, workshops (including break)

12:35 - 1:35 - Lunch & Installations

13:45 - 16:00 - Action workshops and Sharing sessions (including break)

16:00 - 18:00 - Drinks reception [optional]

This event is free and supported by partners including Centre for Public Impact, WISERD, Nesta, and Cardiff University.

Find out more about how we planned the event

Darllenwch

Location

Wales Millennium Centre

Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Organiser Y Lab

Organiser of [POSTPONED] Public Service Pioneers: Tools for change and how to use them

Save This Event

Event Saved