POSTPONED: Rural Community Cinema Event 2020

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Sales Have Ended

Registrations are closed
Bookings for this event are currently closed. A new date for this event is yet to be confirmed. If you have any questions, please email: lisa@filmhubwales.org

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Globe at Hay

Newport Street

Hay-on-Wye

Hereford

HR3 5BG

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Bookings for this event are currently closed. A new date for this event is yet to be confirmed. If you have any questions, please email: lisa@filmhubwales.org
Event description

Description

EVENT POSTPONED. New date to be confirmed (tbc 2020)


We're delighted to host the 5th annual Rural Community Cinema gathering of Welsh rural community cinemas and film societies.

This year, we're bringing you a day of training and networking with a focus on working with disabled audiences and carbon literacy/climate emergency (TBC). More details will be released soon!

This event is exclusively for members of Film Hub Wales and members of Film Hubs around the UK. Lunch will be provided (free of charge) along with tea and coffee.

Please book your place no later than Monday 23rd March, 2020

We look forward to seeing you!

BURSARY SUPPORT AND MEMBERSHIP

This event is eligible for bursary support. FHW can cover travel accommodation costs for members to attend. Fill in a form here. Please apply as soon as possible.

If you are not yet a member of FHW, you can join for free here.

Find out more how Film Hub Wales supports the Welsh exhibition sector and opens up a world of film for audiences in Wales here.Rydym yn falch iawn o gynnal y 5ydd digwyddiad Sinema Gwledig blynyddol o sinemau cymunedau gwledig a chymdeithasau ffilm yng Nghymru.

Eleni mae Canolfan Ffilm Cymru yn cyflwyno diwrnod o hyfforddi a rhwydweithio gyda ffocws ar weithio gyda chynulleidfaoedd anabl a llythrennedd carbon/argyfwng hinsawdd (i’w gadarnhau). Mwy o fanylion i ddilyn!

Mae’r digwyddiad yma ar gyfer aelodau Canolfan Ffilm Cymru ac aelodau Canolfannau Ffilm ar draws y DU yn unig. Darperir cinio (am ddim) ynghyd â the a choffi.

Archebwch eich lle dim hwyrach na dydd Dydd Llun 23 Mawrth, 2020

Edrychwn ymlaen at eich gweld!CEFNOGAETH BWRSERIAETH AC AELODAETH

Mae’r digwyddiad yma yn gymwys ar gyfer cefnogaeth bwrseriaeth. Gall Canolfan Ffilm Cymru dalu costau teithio a llety i aelodau. Llanwch ffurflen yma. Gwnewch gais cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda.

Dydych chi ddim yn aelod o Ganolfan Ffilm Cymru?

Ymunwch yma AM DDIM a chael mynediad i amrediad o fanteision a chefnogaeth.

Find out more how Film Hub Wales supports the Welsh exhibition sector and opens up a world of film for audiences in Wales here.

Date and Time

Location

The Globe at Hay

Newport Street

Hay-on-Wye

Hereford

HR3 5BG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved