Free

Multiple Dates

Potato Planting Short Course / Cwrs Byr Tyfu Tatws

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Planting Potatoes at Home Short Course

Focusing on the history and versatility of the amazing potato plant, looking at different varieties and how they can be planted to produce an abundant crop for you to enjoy at home. Learn how to grow a variety of potatoes in various containers and pots on this free* short course. Take away some seed potatoes at the end of the course to plant at home.

The course will cover:

- Potato varieties, and the preparation of seed potatoes.

- Differences between earlies, second earlies and main crop potatoes.

- Soil requirements.

- Containers that can be used to grow potatoes in.

- Harvesting your potatoes.

Courses at 11am, 12.30pm and 2pm and last 45 minutes, suitable for all ages. Courses are part of the Garden’s February Half Term Activities for All - activities for adults, children and families - and delivered by the Garden’s Growing the Future project.

*Please note that courses do not include Garden entry. For more information on admission prices, please visit the Garden’s website.

Cwrs Byr Plannu Tatws

Gan ganolbwyntio ar hanes a hyblygrwydd y planhigyn tatws anhygoel, gan edrych ar wahanol fathau a sut y gellir eu plannu i gynhyrchu cnwd helaeth er mwyn i chi fwynhau gartref. Dysgwch sut i dyfu amrywiaeth o datws mewn gwahanol gynwysyddion a photiau ar y cwrs byr rhad ac am ddim* hwn. Ewch ag ychydig o datws had ar ddiwedd y cwrs i’w plannu adref.

Bydd y cwrs yn cynnwys:

- Mathau o datws, a pharatoi tatws had.

- Y gwahaniaethau rhwng cyfnodau tyfu gwahanol datws.

- Gofynion pridd.

- Cynhwysyddion y gellir eu defnyddio i dyfu tatws.

- Cynaeafu’ch tatws.

Cyrsiau am 11yb, 12.30yp a 2yp ac yn para 45 munud, yn addas ar gyfer pob oed. Mae’r cyrsiau hyn yn rhan o Weithgareddau Gyda’n Gilydd Hanner Tymor mis Chwefror yr Ardd - gweithgareddau i oedolion, plant a theuluoedd - ac fe’u darperir gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yr Ardd.

*Nodwch nid yw’r cyrsiau hyn yn cynnwys mynediad i’r Ardd. Am fwy o wybodaeth ar brisiau mynediad yr Ardd, ewch i’r wefan os gwelwch yn dda.

Share with friends

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved