Free

PowerLanguage for Schools - prepare for the New Curriculum for Wales

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Special Webinar to support the teaching & learning of languages in schools in Wales. Join us to find out more!

About this Event

PowerLanguage for Schools - paratoi ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru!

Mae PowerLanguage yn cefnogi ysgolion yr Alban i weithredu polisi iaith 1+2 y Llywodraeth, yn ogystal â nifer cynyddol o ysgolion cyfrwng Cymraeg. Ymunwch â ni i ganfod pam! Mae PowerLanguage yn arwain y ffordd ym maes dysgu ac addysgu ieithoedd mewn ysgolion a'r gymuned ehangach. Yn 2012, fe wnaethom gefnogi datblygiad y polisi iaith yn yr Alban, a oedd yn newydd ar y pryd, a hynny drwy gynnal prosiectau peilot ledled y wlad mewn partneriaeth efo Llywodraeth yr Alban (Addysg yr Alban). Ers hynny, rydym wedi bod yn creu adnoddau i gefnogi athrawon arbenigol ac anarbenigol ym maes ieithoedd, a ddefnyddir gan fwy na 60% o ysgolion cynradd ac uwchradd yr Alban. Rydym yn gwreiddio ieithoedd ym mhob maes y cwricwlwm trwy gynllunio 'ffeiliau' y gall athrawon eu defnyddio'n uniongyrchol yn y dosbarth gyda'u dysgwyr. Mae ffeiliau sain yn gysylltiedig â'r holl adnoddau, a darperir animeiddiadau a fidios, oll wedi'u recordio gan frodorion. Mae cyfieithiadau hefyd ar gael i athrawon.

Os ydych am ganfod mwy am sut i ddefnyddio Powerlanguage for Schools, neu am weld sut y gall eich helpu i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd, cofrestrwch i dderbyn ein gweminar arbennig ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg a gynhelir ddydd Mercher 2 Rhagfyr, 4-5pm. Bydd yn sesiwn ymarferol, hwyliog a llawn gwybodaeth!

PowerLanguage is a leading force in the field of language learning and teaching in schools and the wider community. In 2012, we supported the development of the then new language policy in Scotland by running nationwide pilot projects in partnership with Education Scotland and Scottish SCILT. Since then, we have been creating resources to support specialist and non specialist teachers of languages. Our resources are used by over 60% of Scottish Primary and Secondary schools. We embed languages into all areas of the curriculum by designing "dossiers" to be used by teachers directly in class with their learners. All our resources have sound files attached to them and we provide animations and videos, all recorded by native speakers. Translations are also available for teachers.

If you want to find out more about how to use Powerlanguage for Schools and to see how it can help you prepare for the New Curriculum for Wales, sign up on this page for a practical, informative and fun live session!

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved