Poznaj swój ruch

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Arts Complex Saint Margarets House

151 London Road

St Margaret's House

Edinburgh

EH7 6AE

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Poznaj swój ruch

warsztat ogólnorozwojowy z elementami terapii tańcem i ruchem (DMT)

Prowadząca: Agnieszka Lugierska certyfikowany psychoterapeuta tańcem i ruchem

www.stowarzyszenie.dmt.pl


Cele warsztatu:

 • zwiększenie świadomości ciała

 • odkrycie swoich naturalnych ruchów, gestów, wzorców ruchowych

 • poznanie ograniczeń w ruchu

 • wzrost zaufania do siebie, pewności  siebie, poczucia kompetencji

 • doświadczenie radości i spontaniczności w ruchu  

 • poznanie siebie w relacji z grupą

 • doskonalenie spójności w komunikowaniu się z innymi

Program warsztatu:

 • praca z oddechem, różnymi jakościami w ruchu

 • relaksacja , kontakt z podłożem (uziemienie)

 • praca ze świadomością ciała  (elementy zabawy w ruchu )

 • poznanie własnych naturalnych preferencji ruchowych

 • praca z ciężarem, otrzymywaniem i dawaniem wsparcia
Metody pracy: naturalny ruch i taniec, elementy tańca współczesnego i wizualizacji, relaksacja oddechu, świadome oddychanie, improwizacja w ruchu, elementy techniki tańca bez napięć i kontakt improwizacji, tańce w kręgu.

Jest w nas pierwotna potrzeba swobodnego ruchu i tańca. W naturalnym tańcu możemy cieszyć się ciałem, wyrazić swoją ekspresję i potrzeby. Całkowicie swobodny ruch pozwala czerpać siłę z własnych zasobów i stworzyć przestrzeń na nowe doświadczenie, jakim jest rozluźnienie i odczucie spokoju.

 

Rozluźnienie poprzez ruch i muzykę, relaksacja oddechu, praca z ruchem autentycznym oraz tańce w kręgu pochodzące z różnych kultur pomogą każdemu z nas odkryć, czego tak naprawdę potrzebuje nasze ciało i jak możemy o nie zadbać.

 

 

DMT - Psychoterapia tańcem i ruchem oparta na idei, że ciało i umysł są połączone, wykorzystuje ekspresję ruchu i tańca, poprzez, którą człowiek może zaangażować się w proces prowadzący do osobistej integracji i rozwoju. Oparta jest na zasadzie, że istnieje związek między emocjami a ruchem, a poprzez eksplorowanie zróżnicowanego zakresu ruchu istnieje możliwość poszerzenia zdolności adaptacyjnych i doświadczenia spontaniczności w naturalnym ruchu. Poprzez ruch i taniec, wewnętrzny świat osoby może być wyrażony, przekazany i zaakceptowany.

 

RA – Ruch Autentyczny bada relację między poruszającym się i świadkiem, pomiędzy patrzeniem a byciem widzianym. Jedna z osób, z zamkniętymi oczami wsłuchuje się w siebie i znajduje ruch wynikający z wewnętrznego impulsu – doznania, uczucia, obrazu, wspomnienia i rozwija ruch podążając za inteligencją ciała. Początkowo ruch może być niewielki, a bezpośrednie doświadczenie sprawia że staje się widoczny i przybiera fizyczną postać. Spotkanie osoby w ruchu ze świadkiem w atmosferze wzajemnej akceptacji i szacunku stwarza okazję do dotarcia do swego prawdziwego Ja. Ruch Autentyczny jest praktykowany na świecie jako forma medytacji, praktyki duchowej i terapii, w celu zwiększenia świadomości lub jako otwarcie na swoją kreatywność i procesy twórcze.

 

Cena:
£ 35 za 4 godziny warsztatu                                                  

Rezerwacja miejsc:
workshop.therapy@gmail.com                                                                                   

Share with friends
Date and Time
Location

Arts Complex Saint Margarets House

151 London Road

St Margaret's House

Edinburgh

EH7 6AE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved