Practical resources to embed languages into the Curriculum

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Special Webinar to present resources which can be used directly in class/online. Join us to find out more!

About this Event

Adnoddau ymarferol i wreiddio ieithioedd yn y Cwricwlwm

Dyma’r ail weminar gan PowerLanguage ar gyfer ysgolion yng Nhgymru – bydd croeso i ymarferwyr fynychu, hyd yn oed os na welwyd y weminar cyntaf. Bydd y tîm Powerlanguage yn cyflwyno adnoddau a fydd yn gallu cael eu defnyddio yn uniongyrchol yn y dosbarth neu arlein gan athrawon yng Nghymru. Themau o dan sylw: Iechyd a Lles a’r Hen Aifft. Rhennir yr adnoddau dan sylw gyda chyfranogwyr yn ystod y weminar. Sesiwn hwyliog a rhyngweithiol!

Bydd hwn yn gyfarfod Zoom a fydd yn digwydd ddydd Llun 8 Chwefror am 4 o’r gloch.


		Practical resources to embed languages into the Curriculum image

This is the second PowerLanguage webinar for schools in Wales - practitioners may attend even if they missed the first one. The PowerLanguage team will present resources which can be used directly in class - or online- by Welsh colleagues. Themes covered: Health and Wellbeing and Ancient Egypt. All resources will be shared with the participants. A fun and interactive session!

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved