Free

PRACTITIONER WORKSHOP: Cyberbullying/ GWEITHDY YMARFERYDD: Seiberfwlio

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Management Centre

Bangor

LL57 2DG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Registration from 12:30-1. The workshop runs from 1-4.

Social workers inside and outside of school play an important role in anti-bullying and anti-cyberbullying efforts. Despite this, the role of social workers in relation to bullying and cyberbullying in particular, has not been well documented in the academic literature.

Due to the rising concern of cyberbullying, it is evident that practitioners need to be educated on cyberbullying and (related school bullying) as well as what look for when working with families and young people.

Through a combination of presented material and small group discussion, the following will be considered:

  • What is cyberbullying?
  • How do young people engage in cyberbullying and why?
  • What is social media and how is it used?
  • What are the warning signs of cyberbullying, cyber victimisation and the bystander effect?
  • The role of social workers and educators in addressing cyberbullying.----------------------------------------

Mae gan weithwyr cymdeithasol y tu mewn a'r tu allan i'r ysgol rôl bwysig mewn ymdrechion gwrth-fwlio a gwrth-seiberfwlio. Fodd bynnag, nid yw rôl gweithwyr cymdeithasol mewn perthynas â bwlio a seiberfwlio wedi’i chofnodi’n amlwg mewn llenyddiaeth academaidd.

Oherwydd y pryder cynyddol o seiberfwlio, mae'n amlwg bod angen i ymarferwyr gael eu haddysgu am seiberfwlio (a bwlio cysylltiedig mewn ysgolion) yn ogystal â beth i gadw llygad arno wrth weithio gyda theuluoedd a phobl ifanc.
Drwy gyfuniad o gyflwyniadau a thrafodaeth mewn grwpiau bach, bydd y canlynol yn cael ei ystyried:

  • • Beth yw seiberfwlio?
  • • Sut mae pobl ifanc yn seiberfwlio a pham?
  • • Beth yw'r cyfryngau cymdeithasol a sut caiff y rhain eu defnyddio?
  • • Beth yw'r arwyddion o seiberfwlio, seibererledigaeth ac effaith y rhai sy’n dyst i fwlio ond yn dweud dim?
  • • Rôl gweithwyr cymdeithasol ac addysgwyr er mwyn mynd i’r afael â seiberfwlio.
Share with friends

Date and Time

Location

The Management Centre

Bangor

LL57 2DG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved