Free

Practitioner Workshop: Meaningful participation of children and young peopl...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glamorgan Building

Room 0.86

Cardiff

CF10 3NS

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Practitioner Workshop
Meaningful participation of children and young people in decisions about their care

Meaningful Participation will explore children's participation,particularly in relation to children in care reviews and child protection conferences.

We will consider the findings of three studies of children in care supported by interviews, and with discussions involving children subject to a child protection plan and their parents, senior managers, social workers, and IROs.

The workshop will present what good practices look like in relation to meaningful participation by young people, particularly with children in care reviews, and will outline some of the barriers and enablers to high-quality, child-focused practice.

Twitter: #meaningfulExchange

** This event is free of charge. Registration is essential. Failure to provide 7 days notice for a cancellation will lead to a cancellation fee being charged **

*********************************************

Cyfleoedd i Blant a Phobl Ifanc i Wneud Cyfraniad Ystyrlon at Benderfyniadau Ynghylch eu Gofal

Bydd y gweithdy hwn yn trafod cyfraniad plant, yn enwedig mewn perthynas ag adolygiadau plant mewn gofal a chynadleddau amddiffyn plant. Bydd yn ystyried canfyddiadau 3 astudiaeth y mae'r siaradwr wedi bod yn rhan ohonynt a oedd yn cynnwys cyfweliadau â phlant mewn gofal, plant sy'n destun cynllun amddiffyn plentyn, a'u rhieni, uwch-reolwyr, gweithwyr cymdeithasol a Swyddogion Adolygu Annibynnol. Bydd yn trafod arferion da mewn perthynas â chyfraniad ystyrlon gan bobl ifanc, yn enwedig mewn adolygiadau plant mewn gofal, a bydd yn amlinellu rhai o'r rhwystrau a ffactorau sy'n hwyluso arferion o safon sy'n canolbwyntio ar blant.

Share with friends

Date and Time

Location

Glamorgan Building

Room 0.86

Cardiff

CF10 3NS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved