Free

Practitioner Workshop: Restorative Approach in Family Practice: Improving P...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

School of Social Sciences, Cardiff University, Glamorgan Building

King Edward VII Avenue

Cardiff

CF10 3NN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Knowledge of ‘what works’ in early-intervention family services has prompted moves away from services targeting individual family members, towards multi-agency programmes using family-focused approaches. Some such family services are now using a 'Restorative Approach' (RA) to meet belief that using this relationship-focused framework will support families more effectively. This workshop will include both presentations and an interactive session.

#restorativeapproach


**************************************************

Gweithdy Ymarferwyr: Dull Adferol mewn Ymarfer Teuluol:
Cynyddu Hyder Ymarferwyr ac Ymgysylltu â Theuluoedd

Mae gwybodaeth am 'beth sy'n gweithio' mewn gwasanaethau ymyrryd yn gynnar mewn teuluoedd wedi ysgogi camau i ddefnyddio rhaglenni aml-asiantaeth sy’n canolbwyntio ar deuluoedd yn hytrach na thargedu aelodau unigol o'r teulu. Mae rhai gwasanaethau teulu o'r fath bellach yn defnyddio 'Dull Adferol' (RA) i gyd-fynd â’r farn y bydd defnyddio'r fframwaith hwn sy'n canolbwyntio ar berthnasoedd yn cefnogi teuluoedd yn fwy effeithiol. Bydd y gweithdy yn cynnwys cyflwyniadau a sesiwn ryngweithiol.

#restorativeapproach

Share with friends

Date and Time

Location

School of Social Sciences, Cardiff University, Glamorgan Building

King Edward VII Avenue

Cardiff

CF10 3NN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved