Free

Preparing canvases and supports with artist Carl Chapple / Paratoi cynfasau...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llanover Hall Arts Centre

Romilly Road

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Criw Celf Portfolio

For Ages 14 - 16 years old

A series of intensive weekend studio courses


Preparing canvases and supports with artist Carl Chapple

Saturday 27 January & Sunday 28 January - 10.30am - 3pm

At Llanover Hall, 25 Romilly Rd, Cardiff CF5 1FH

Learn how to prepare and make your own canvas stretchers - measure, soak, stretch, size, prime your canvas and consider how decisions at this stage affect your final paintings.

*Please can all participants bring along a sketchbook


Portffolio Criw Celf

Ar gyfer 14 – 16 mlwydd oed

Cyfres o gyrsiau stiwdio penwythnos trylwyr


Paratoi cynfasau ac ategion gyda’r artist Carl Chapple

dyddiau Sadwrn 27 a Sul 28 Ionawr - 10am - 3pm

Yn Neuadd Llanofer, 25 Heol Romilly, Caerdydd CF5 1FH

Fe ddysgwch sut i baratoi a gwneud eich estynwyr cynfas eich hun - mesur, trochi, estyn, seisio, preimio eich cynfas ac ystyried sut y mae penderfyniadau yn y fan hon yn effeithio ar eich peintiadau terfynol.

Share with friends

Date and Time

Location

Llanover Hall Arts Centre

Romilly Road

Cardiff

CF5 1FH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved