Free

Presennol y Cyngor Sir Ceredigion: CADERNID: Bioleg Straen a Gwyddor Gobait...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ceredigion

Aberystwyth

SY23 3BU

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Ffilm arloesol newydd ar fioleg straen a Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a’i gysylltiadau â salwch difrifol.

Roedd yr ymchwil wreiddiol yn ddadleuol, ond dyma’r canfyddiadau iechyd y cyhoedd pwysicaf ers cenhedlaeth. Mae CADERNID yn rhaglen ddogfen o awr sydd yn treiddio i wyddoniaeth Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) a dechrau mudiad newydd trin ac atal Straen Gwenwynig. Gall profiadau llawn straen yn ystod plentyndod, sydd bellach yn cael ei gydnabod fel un o brif achosion popeth o glefyd y galon a chanser i gamddefnyddio sylweddau ac iselder, newid datblygiad yr ymennydd a chael effaith gydol oes ar iechyd ac ymddygiad.

Nod y dangosiad hwn o’r ffilm a gynhelir gan Cyngor Sir Ceredigion, ynghyd â Phanel Holi ac Ateb ar ôl y ffilm, yw mynd i’r afael ag agenda ACE yng Nghymru a thrafod y ffordd y gall sefydliadau fabwysiadu ymagwedd sydd yn wybodus am ACE yn eu gwaith.

Cefnogir y dangosiad penodol hwn a chaiff ei gadeirio gan Gyfnewidfa Arfer Da, Swyddfa Archwilio Cymru.

Mae’r aelodau o’r Panel sydd wedi cadarnhau yn cynnwys:

Dr W Sion James MB.BCh., Tregaron Surgery, Member of The Royal Collage of General Practitioners

Mr Brian Evans, Headteacher of Llwyn Y Eos School in Penparcau, Aberystwyth

Aelodau pellach o’r panel i’w cadarnhau.

Share with friends

Date and Time

Location

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ceredigion

Aberystwyth

SY23 3BU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved