Free

Presentation of the book "Close Encounters with Mixed Feelings"

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bulgarian Cultural Institute

188 Queen's Gate, South Kensington

London

SW7 5HL

United Kingdom

View Map

Event description

Description


28.03. 2018; 19:00; Галерия “София”

Представяне на книгата „Близки срещи със смесени чувства“ на Мария Касимова-Моасе

Специален гост: Мария Касимова-Моасе

„Близки срещи със смесени чувства“ не се вписва в определен жанр. Тя не е нито роман, нито документалистика, нито автобиография. Историите, събрани в нея, са разнородни, но само на пръв поглед несъвместими. Това са журналистически статии, есета и портрети, публикувани в различни медии през последните повече от десет години. Наравно с тях са включени и самостойни текстове, разказващи контекста, предисторията или следствието от тяхното публично появяване. Откровено и много лично.

Тази книга е опит за излизане от журналистическата анонимност. Тя е разказ за двете страни на една монета. Като позитива и негатива във фотографията. Като спектакъла и болезнените репетиции преди това. Книга за видимото, публичното и невидимото, болезнено съкровеното.

Близки срещи със смесени чувства“ е пъзел от истории, които всеки сам подрежда в емоционалната си памет. В тях се оглеждат времето, човешките взаимоотношения, страховете и мечтите ни… Малки истории за големия живот.
Георги Тошев

Мария Касимова-Моасе е родена на 5.10.1969 година в София. Завършила е 105-то училище с преподаване на италиански език и специалността „Българска филология“ в Софийския университет „Св.Климент Охридски“. Винаги е изкарвала прехраната си като журналист – в студентските си години сътрудничи в различни вестници и списания, била е една от водещите на популярното в края на 80-те години на миналия век младежко предаване на БНТ „Формула 5“, работила е като репортер в други телевизионни формати. Кариерата си като професионалист започва в културния отдел на вестник „Стандарт“, където пише за театър, кино и музика. Като външен автор Мария е била част от екипите на вестниците „24 часа“, „Сега“, „Демокрация“. Работила е като отговорен редактор на лафстайл списание „Едно“, а след това като заместник главен редактор на френското списание ELLE от стъпването му в България. Впоследствие е била отговорен, а след това главен редактор на Капитал LIGHT и един от основателите и главен редактор на списанието за деловата жена НЕЯR. От 2010 година работи на свободна практика за различни медии, сред които списанията Amica, MAX,Bravacasa, Мениджър, предаването „Преди обед“ на bTV, където води две свои авторски рубрики, сайтовете Ploshtadslaveikov.com,webcafe.bg, Sofialive и други.

Мария е сертифициран консултант по бизнес и социален етикет и дипломатически протокол от специализирани школи в Лондон и Брюксел и води обучения у нас и в чужбина. Говори шест езика, не всичките еднакво добре, както сама държи да уточнява. Има още дипломи за сервитьор и готвач, воден спасител, учител по български език и литература.

Това, с което най-силно се гордее, са двете й дъщери Елица и Рада. В момента Мария живее извън България заедно със съпруга си, но продължава да следи и коментира активно обществения живот в страната ни, където се връща редовно.

„Близки срещи със смесени чувства“ е първата й книга.March 28, 2018; 7 PM;

"Sofia" Gallery

Presentation of Maria Kassimova-Moisset's book "Close Encounters with Mixed Feelings"

Special guest: Maria Kassimova-Moisset

"Close encounters with mixed feelings" do not fit into a particular genre. It is neither a novel nor a documentary, nor an autobiography. The stories collected in it are different, but incompatible only at a first sight. These are journalistic articles, essays and portraits published in various media over the past ten years. Equally, individual footnotes after each text explain the context, the story, or the public appearances of those articles. Honestly and very personally.

This book is an attempt to break out of journalistic anonymity. It's a story about both sides of a coin, as a positive and negative in photography, as performances and painful rehearsals before. The book about the visible, the public and the invisible, painfully intimate.

"Close Encounters with Mixed Feelings" is a puzzle of stories that everybody stacks in his emotional memory. They look at the time, at the human relations, fears and dreams ... Little stories about life. "

Georgi Toshev

Maria Kassimova-Moisset was born on 5.10.1969 in Sofia. She graduated from the 105th Italian Language School and the Bulgarian Philology at the Sofia University "St. Kliment Ohridski". She has always made her living as a journalist - in her student years she has collaborated in various newspapers and magazines, she was one of the leading hosts of the popular TV program Formula 5 at the end of the 1980. She worked as a reporter in other TV formats. Her career as a professional reporter begins in the journalistic department of the Standard newspaper, where she covers subjects such as theater, cinema and music. As a freelancer Maria was part of the team of various medias - among them 24-hour daily, Sega daily, and Democracy newspapers. She worked as executive editor for “Edno" lifestyle magazine and then as Deputy Editor-in-Chief of magazine ELLE Bulgaria. He was also editor-in-chief of Capital LIGHT and one of the founders and only editor-in-chief of HEЯR magazine - the first magazine for business women in Bulgaria. Since 2010 he has been working as a freelancer for various media, including magazines Amica, MAX, Bravacasa, Manager, bTV's "Before Lunch" program. Now she continues to contribute for different Bulgarian websites such as Ploshtadslaveikov.com, webcafe.bg, Sofialive and others.

Maria is a certified business and social etiquette consultant and a diplomatic protocol couch from specialized schools in London and Brussels and she leads trainings on these subjects in Bulgaria and abroad. She speaks six languages, not all equally well, as she keeps herself clear. It is quite interesting also that she has some more diplomas - for a waiter and a chef, for a life-guard on the beach and for a teacher of Bulgarian language and literature.

Maria currently lives out of Bulgaria with her husband but continues to keep track of what happens there and is one of the most popular journalists in the country right now.

"Close Encounters with Mixed Feelings" is her first book.

Share with friends

Date and Time

Location

Bulgarian Cultural Institute

188 Queen's Gate, South Kensington

London

SW7 5HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved